ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Arşimet Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

 
 

BİRBİRİNE KARIŞMAYAN SIVILAR

Deneyin  Amacı:  Yoğunlukları farklı olan ve birbirine karışmayan sıvıların özelliklerini kavrayabilmek.

Düşünce Soruları?

1. "Zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkma" deyimi ne demek istiyor? Bilimsel bağlantısı nedir?
2. Dalgasız gölde mi yoksa denizde mi yüzmek kolaydır? Neden?

Araç ve Gereçler:  
sıvı yağ, su, bal, alkol (ispirto), deney tüpü

Deneyin   Yapılışı:
1. Deney tüpüne ilk önce bir miktar bal koyalım.
2. Bal üzerine bir miktar su dökelim.
3. Su üzerine bir miktar sıvı yağ dökelim.
4. Son olarak sıvı yağ üzerine bir miktar alkol dökelim.
     

Değerlendirme Yapalım:

Sıvılar birbirine pek fazla karışmadığı için, deney tüpü içinde farklı katmanlar oluşturur. Bu katmanların dizilimi yoğunluklarına göredir. En yoğun olan bal deney tüpünün en alt bölümünde bulunur. Sıvıların sıralamasına göre yoğunluklarını karşılaştırabiliriz. Yoğunluğu en az olan en üst taraftaki sıvıdır 

Bilgilenelim:     

Saf sıvıların yoğunlukları birbirinden farklıdır. Bu sebeple yoğunluk veya özkütle saf sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Say suyun yoğunluğu 1 g/cm3 tür. Cıvanın 13,6 g/cm3 olarak bilinmektedir. Sıvılar içine farklı maddeler katılıp homojen çözelti oluştuğunda özkütleleri değişebilmektedir.  

  

 www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ