Deneyler Sayfası
 

SIVI İÇERİSİNDEKİ CİSİMLERİN DENGE ŞARTLARI

Deneyin  Amacı: Sıvıların içinde bulunan cisimlere uyguladıkları kaldırma kuvvetini gözlemek..

Düşünce Soruları?

1. Su içinde yüzerken neden kendinizi daha hafif hissedersiniz?
2.
Çok ağır madenlerden yapılan yük gemileri nasıl deniz üzerinde yüzebilmektedir? 

Araç ve Gereçler:
büyük bir kap, cam balon joje, lastik tıpa (deliksiz)
                                                                                 

Uygulama:

1- Kabı yeterli miktarda su ile doldurunuz.
2-
  Cam balonun ağzını tıpa ile kapatınız.
3-
 Cam balonu su içine batırmaya çalışınız. 
3- Cam balonun içine bilye gibi sudan yoğunlu fazla olan cisimler atarak su içindeki batan kısımlarının hacmini gözlemleyiniz.


 

     


Değerlendirme:

Suya bırakılan cam balonun yüzdüğü görülür. Cam sudan daha yoğun olmasına rağmen, cam balon içindeki kapalı alanda bulunan hava cismin yoğunluğunu düşürür. Bu sayede cam balona etki eden kaldırma kuvvet sayesinde cisim yüzer. Cismi sıvı tarafından uygulanan kuvvete "kaldırma kuvveti" denilir.

Bilgilenelim:

Sıvıların içinde bulunan cisimlere aşağıdan yukarıya doğru (yerçekimi kuvvetine zıt yönde) bir kuvvet uygular. Sıvıların cisimlere uyguladıkları bu kuvvete “sıvıların kaldırma kuvveti" denir.

CİSİMLERİN SIVI İÇERİSİNDEKİ DENGE DURUMLARI

Cisim sıvı içinde yüzerken dengededir. O halde cismin ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. Cisim yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan azdır.

Fk = G,    dcisim < dsıvı

Fk = Cisme uygulanan kaldırma kuvveti
G = Cismin ağırlığı
Cisim sıvı içinde askıda kalırken dengededir. Bu durumda da cismin ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. Cisim ile sıvının yoğunluğu eşittir.

Fk = G,    dcisim = dsıvı

Fk = Cisme uygulanan kaldırma kuvveti
G = Cismin ağırlığı
Cisim sıvı içinde batmış ise kuvvet dengesi yoktur. Bu durumda ise cismin ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetinden büyüktür. Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan büyüktür.

Fk < G,    dcisim > dsıvı

Fk = Cisme uygulanan kaldırma kuvveti
G = Cismin ağırlığı

Siz de deneyiniz:

Bu deneyi cam bolunun ağzı açıkken deneyin ve sonuçları tartışınız.