Deneyler Sayfası
 

SIVILARIN CİSME UYGULADIĞI KALDIRMA KUVVETİNİN İNCELENMESİ

Deneyin  Amacı: Sıvı içerisine batırılan bir cismin, batan kısmının hacmi kadar sıvının yer değiştirdiğini gözlemek.

Düşünce Soruları?

1. Bir plastik topun su üzerinde çok az batarak yüzmesini nasıl açıklarsınız?
2.
Gemilerin yük miktarı arttıkça geminin suya batan kısmının hacmi nasıl değişir? Araştırınız.

Araç ve Gereçler:
alüminyum dereceli kap, tuz veya kum, kova, dinamometre
                                                                                 

Uygulama:

1- Kabı su ile doldurunuz.
2-
 Alüminyum kabın içine bir miktar tuz veya kum koyunuz.
3-
Dinamometre ile kabın ağırlığını ölçünüz.  
4- Alüminyum kabı suya bırakınız ve üzerindeki batan hacim değerini ölçünüz.

     

Değerlendirme:

Bir sıvıya batan cisim, taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir. Bu kurala “Arşimet Kanunu” denir.

Bu deneyde taşan suyun hacminden faydalanarak taşan suyun ağırlığı bulunur.

Taşan suyun kütlesi = Suyun hacmi / Suyun yoğunluğu
Taşan suyun ağırlığı = Suyun kütlesi x Yerçekimi ivmesi     

Kabın ilk ağırlından sudaki ağırlığı çıkarıldığında, taşan suyun ağırlığına yaklaşık eşit bir ağırlık bulunur. Bu etkinlikle Arşimet İlkesi ispatlanmış olunur.

Bilgilenelim:

Sıvı içerisine batan bir cisim, batan kısmının hacmi kadar sıvının yer değiştirmesini sağlar. Yer değiştiren sıvının ağırlığına kadar bir kuvvetle aşağıdan yukarıya cisme bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvete "sıvının kaldırma kuvveti", bu ilkeye Arşimet ilkesi denir.

Siz de deneyiniz:

Bu deneyde alüminyum kabın en fazla ne kadar tuz taşıyabileceğiniz bulunuz. Tuz miktarı arttıkça değişen durumları tartışınız.