ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Basınç Deneyleri   

 

 

SIVI PÜSKÜRTME POMPA DENEYİ

Deneyin  Amacı:  Açık hava basıncının varlığını ilaç püskürtme pompası (filit pompa) ile yapılan bir deneyle görebilmek.

Düşünce Soruları?

1. Filit pompalar gündelik yaşamda nerelerde ve nasıl kullanılır?

Araç ve Gereçler:
iki adet cam boru veya pipet, bardak veya beherglas, su

Uygulama:
1-
Beherglasa  2/3 kadar su koyunuz.
2-
Su dolu kaba cam borunun birini dikey olarak batırınız. Diğer cam borunun ağzını şekilde görüldüğü gibi tutarak üfleyiniz.
3- Her üflemeden sonraki durumu gözleyiniz.

Değerlendirme Yapalım:
Cam boru üzerine hızla üflediğinde pipet üzerindeki basınç azalır. Bardaktaki su yukarıdaki basınç azaldığından, bardaktaki pipet içindeki  su yükselmeye başlar. O halde akışkanlar yüksek başını bölgeden düşük basınçlı bölgeye doğru hareket eder.

     

Bilgilenelim:     

Akışkanlarda basıncı azaltılmış bölgeye doğru  hareket eder. Sıvıya batırılmış cam borunun veya pipetin üzerindeki havayı üfleyerek hızlandırdığımızda cam boru üzerindeki hava basıncı düşer. Bu durum Bernoulli ilkesi olarak ifade edilir.  Sıvı üzerine etki eden açık hava basıncın azalması cam boru içindeki sıvının yükselmesine neden olur. Cam boru içindeki havanın yerini sıvı almıştır. Üflemeyi ne kadar hızlı yaparsak sıvı yükselmesi o kadar hızlı olur. Bu ilkeden faydalanılarak bir çok iş yapılır. Örneğin araç kaportalarının boyanması bu olaya güzel bir örnektir.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ