ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Canlıların İç Yapısı

 

     
 

MİKROSKOBUN YAPISINI İNCELEYELİM

Deneyin  Amacı:  Mikroskobun özelliklerini kavrayabilmek.

Düşünce Soruları?

1. Mikroskop hangi işlerde kullanılır?
2. Mikroskopta hangi tür mercek kullanılır?
3. Elektron mikroskobunu duydunuz mu? Başka bildiğiniz çeşitleri var mı?

Araç ve Gereçler:  mikroskop, lam ve lamel   

     

Mikroskop gövde kolu ve alt kaide temel kısımlarından oluşur. Diğer parçalar bu iki parça üzerine yerleştirilir. Hareketli bir nesne tablası vardır. Bu tablası kaba ve ince ayar  kontrol düğmeleri ile aşağı ve yukarı hareket ettirilebilir. Lam ve lamel (preparat) tablanın üzerine yerleştirilir.
   
45 derece açılı tüpün üst kısmında değiştirilebilir bir oküler bulunmaktadır. Alt kısmında ise objektiflerin sabitlendiği bilye yataklı ve dört objektif yuvalı hareketli bir revolver vardır. Bir mikroskobun büyütmesi şu şekilde hesaplanır:
MİKROSKOP BÜYÜTMESİ = OKÜLER X OBJEKTİF ( Örneğin oküler 4x, objektifi 20x olan bir mikroskobun büyütmesi (4 x 20) 50 kat olur.) Mikroskopta aydınlatma yana veya ışık ile yapılmaktadır.
Mikroskopta inceleme esnasında yapılması gerekenler şunlardır: (Görüntünün odaklanması)

1-
Preparatı (lam ve lameli) nesne tablasının üzerindeki sıkıştırma klipslerinin altına yerleştirilir.
2-
Önce en düşük büyütme seviyesi olan objektif ile çalışmaya başlanır.
3-
Kaba ayar düğmesi ile nesne tablasını en üst seviyeye çıkartılır.
4-
Daha sonra görüntü belirinceye kadar kaba ayar düğmesini aşağıya doğru çevirin.
5-
Kaba ayar yapıldıktan sonra ince ayar düğmesi ile ayar yapılır.
6-
Büyütmeyi arttırmak için hareketli revolveri saat yönünde çevrilir. Her objektif değişikliğinde sadece ince ayar düğmesini ayarlayarak görüntüyü odaklayabilirsiniz.
7-
Her büyütmede ışığa gereksinim artacağından iris diyafram daha fazla açılmalıdır.
 

Değerlendirme Yapalım:

Mikroskop incelemesinde boyanan hücrelerle boyanmayan hücreler arasında belirli farklar ortaya çıkmıştır. Boyanan hücrelerde çekirdek ve bazı organeller daha net görülür. Ağız içi epitel hücrelerinde, hücre duvarı ve kloraplast gibi organellerin olmadığı görülür.

Bilgilenelim:     

Mikroskopta çok ayrıntılı inceleme yapmak için 100x büyütmeli objektif kullanılır. Fakat 100x ile direk görülmez. Görmek için gözlme yapacağımız bölgeye inversiyon veya sedir yağı damlatılır. Objektif  yağ ile temas ettirilerek görüntü netleştirilir.

Siz Deneyin: Farklı bitki ve hayvan hücrelerini aynı yöntemle mikroskopta inceleyiniz. Gözlemlerini karşılaştırınız. 

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ