ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Canlıların İç Yapısı

 

     
 

SOĞAN ZARININ YAPISINI İNCELEYELİM

Deneyin  Amacı:  Bitkisel bir hücre yapı ve kısımlarını görebilmek

Düşünce Soruları?

1. Bir hücre temel olarak kaç kısımdan oluşur?
2. Soğan zarını daha iyi gözlemlemek için neler yapılabilir?
3. Soğan zarında hücre duvarlarını görebilir miyiz?

Araç ve Gereçler:  mikroskop, metilen mavisi, damlalık, kuru soğan, lam, pens
lamel, iyot çözeltisi, lügol çözeltisi, büyüteç, bistüri veya jilet  

     

DENEYİN YAPILIŞI:
1- Soğanı birkaç parçaya bölelim. Parçalardan birini büyüteçle inceleyelim.
2-
Soğandaki ince zarı, pens yardımıyla ayırınız. Bu zarı da büyüteçle inceleyelim.
3- Zardan bisturi küçük bir kesit alarak, kesiti lamın üzerine koyalım.
4- Damlalık ile preparatın üzerine bir damla su damlatalım.
5- Lameli, lam üzerineyavaşça hava almayacak şekilde kapatalım.
6- Hazırladığınız örneği mikroskopta inceleyerek, gördüklerinizi çiziniz.
7- Aynı deneyi su yerine bir damla metilen mavisi, lügol veya iyot çözeltisi kullanarak tekrarlayınız.

Değerlendirme Yapalım:

Soğan zarı büyüteçle dikkatle incelendiğinde hücre net olarak görülelemez. Hücre ancak mikroskop yardımıyla gözlenebilir. Deneyde su yerine diğer çözeltileri kullandığınızda farklı görüntüler elde edilir. Lügol çözeltisi hücrenin çekirdeğini boyar. Metilen mavisi ise sitoplazmadaki organelleri ve çekirdeği boyar.

Bilgilenelim:     

Canlıları meydana getiren, yaşama ve çoğalma yeteneğindeki en küçük yapı birimine Hücre  denir.Hücre ilk kez 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook  tarafından keşfedilmiştir.

Mikroskobun gelişmesiyle hücre hakkındaki bilgiler gelişmiş ve Hücre Teorisi ortaya çıkmıştır.Hücre teorisine göre:

1- Canlıların temel yapı ve görev birimi, hücrelerdir.
2- Bütün canlılar bir veya birçok hücreden meydana gelmiştir.
3- Hücreler bağımsız olmakla birlikte, iş bölümüne de katılabilirler.
4- Hücrelerde canlının kalıtım maddeleri bulunur.
5- Hücreler kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelirler.

Hücreler üç ana bölümden oluşur.  I.Hücre zarı      II. Sitoplazma      III. Çekirdek

 

Siz Deneyin: Farklı bitkilerdeki zarları  aynı yöntemle mikroskopta inceleyiniz. Gözlemlerini karşılaştırınız. 

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ