ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Kuvvet Deneyleri

BAKTERİ KÜLTÜRÜ HAZIRLAYALIM

Deneyin  Amacı:  Bakterilerin yaşadığı ortamların ve çoğalmalarının mikroskop altında gözlemlenmesi

Düşünce Soruları?

1. Açıkta kalan yiyecekler neden bozulur? Bozulmaması için insanlar ne gibi önlemler almaktadır?
2. Sütten yoğurt dönüşümü nasıl olur? Araştırınız.

Araç ve Gereçler:  bekletilmiş yoğurt, lam ve lamel, mikroskop, damlalık 

Deneyin   Yapılışı:
1. Dışarıda birkaç gün bekletilmiş yoğurttan lam üzerine sürüp birkaç damla su damlatınız.
2. Lameli lam üzerine kapatınız.
3. Hazırladığınız preparatı mikroskoba yerleştirerek inceleyiniz.
4. Aynı etkinliği bekletilmiş veya bozulmuş yemek suyu ile yapınız.
 
     

Değerlendirme Yapalım:

Mikroskopta görmüş olduğunuz şekiller incelenerek bakteriler hakkında bilgi sahibi olunur. Örneklerde farklı türlerde ve şekillerde bakteriler olduğu anlaşılır. Bakterilerin çoğalmalarını görmek için uzun süre incelemeler yapmak gerekir. 

Bilgilenelim:     

Bakteriler bir çok farklı yerlerde (toprak, su, hava, canlılarda ölü bitki ve hayvan leşlerinde ve buzullarda) yaşarlar. Bakterilerin bir kısmı tek tek yaşarken kümeler halinde de yaşayabilirler. Bakterilerin zararlarının yanında faydaları da vardır. Bölünerek çoğaldığı gibi sporlarla da çoğalırlar. Bakterilerin çok farklı şekilde olanları vardır. 

Siz Deneyin: Evde bekletilen bir yemen zaman içindeki bakteri sayısının nasıl değiştiğini araştırmak için deney yapınız.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ