ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Canlıların İç Yapısı

Güvenlik Uyarısı

 
 

EPİTEL HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ

Deneyin  Amacı:  Ağız içi epitel hücrelerini mikroskopta incelemek, yaprak veya soğan hücreleri ile karşılaştırmak.

Düşünce Soruları?

1. Epitel hücreleri insanlarda nerelerde bulunur?
2. Bitki ve hayvan hücreleri aynı mı? Farklılıklar nelerdir?

Araç ve Gereçler:  mikroskop, metilen mavisi veya iyot çözeltisi, lam, su, lamel, damlalık, kürdan

Deneyin   Yapılışı:
1. Lam üzerine damlalıkla bir damla su koyalım.
2. Yanak içinden kürdan ile hafifçe sürterek örnek alalım.
3. Örneği lam üzerindeki damla üzerine sürelim.
4. Karışımın üzerine hava almayacak şekilde lamelle kapatınız. Preparatı mikroskopta inceleyerek, gördüklerinizi çiziniz.
5. Örneğin üzerine damlalık yardımıyla metilen mavisi veya iyot çözeltisi damlatınız.
6. Lameli kapattıktan sonra tekrar inceleyiniz. Gördüğünüz şekilleri karşılaştırınız.

     

Değerlendirme Yapalım:

Mikroskop incelemesinde boyanan hücrelerle boyanmayan hücreler arasında belirli farklar ortaya çıkmıştır. Boyanan hücrelerde çekirdek ve bazı organeller daha net görülür. Ağız içi epitelinde hücre duvarı ve kloraplast gibi organellerin olmadığı görülür.

Bilgilenelim:     

Bitki ve hayvan hücrelerinin benzer ve benzer olmayan özellikleri vardır.
Şekil olarak bitkiler daha köşeli hayvan hücreleri ise yuvarlak.

   

Siz Deneyin: Farklı bitki ve hayvan hücrelerini aynı yöntemle mikroskopta inceleyiniz. Gözlemlerini karşılaştırınız. 

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ