ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Elektrik Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

   
 

ELEKTRİK AKIMININ KİMYASAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yemek tuzunun (NaCl) elektrolizi

Deneyin  Amacı:  Tuzlu suyun elektrik akımı ile tuz ve suya ayrılmasını görebilmek.

Düşünce Soruları?

1. Metallerin farklı metallerle nasıl kaplandığını araştırınız.

Araç ve Gereçler:  kömür elektrot, su, beherglas, tuz, güç kaynağı, bağlantı kablosu

Uygulama:
1. Yandaki düzeneği hazırlayalım.
2.
Beherglası üçte iki oranında tuzlu su koyunuz ve kömür elektrotları suya daldırınız.
3. Kömür elektrotlar birbirine değmeyecek şekilde sabitleyelim.
4. Elektrotları bağlantı kabloları ile elektrotlara bağlayalım.
5.
Elektrotlara akım vererek gözlemleyelim.

 
     

Değerlendirme Yapalım:

Yemek tuzunun (NaCl-Sodyum klorür) elektrolizinde su içinde gaz açığa çıkar. Bu gaz içinde hidrojen ve klor molekülleri bulunur. Kloru kokusundan tanıyabilirsiniz. Sodyum (Na)  elementi ise dibe çöker.

Kimyasal olayın denklemi;

NaCl  → Na+ + Cl-  olur.

Bilgilenelim:     

İletken bir çözeltiden elektrik akımı geçirmek suretiyle bir bileşiğin, kendisini oluşturan elementlere ayrılması olayına “elektroliz” denir.

Sulu çözeltileri elektrik akımını geçiren çözeltilere “elektrolit çözeltilere” denir. Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrolit maddelerdir. Şeker, benzinin sulu çözeltileri ise elektrik akımını iyi iletmediklerinden elektrolit çözelti değildir.

Elektroliz sırasında ortaya çıkan ürünlerin miktarı akım şiddetine de bağlıdır. Akım şiddeti arttıkça genellikle daha hızlı bir şekilde element oluşur.

Çözeltideki (+) yüklü iyonlara “katyon” , (-) yüklü iyonlara da “anyon” denir. Kimyasal reaksiyonlarda +) yüklü iyonlar katot, (- ) yüklü iyonlar da anot tarafında toplanır.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ