ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Elektrik Deneyleri  

Güvenlik Uyarısı

   
 

SUYUN ELEKTROLİZİ
 (ELEKTRİK ENERJİSİNİN KİMYASAL ETKİSİ)

Deneyin  Amacı:   İletken hale getirilen suyun elektrik akımı ile kendisini oluşturan elementlere ayrılmasını kavramak.

Düşünce Soruları?
1.
Bulutlarda elektrik enerjisi nasıl birikir?
2. Plastik kaydıraklar insanları neden elektrik çarpar?
3. Uzun yoldan gelen araçlara yakıt doldururken neden topraklama bağlarlar?

Araç ve Gereçler:  2 adet ayak, 2 adet statif çubuk, geniş beherglas, tuz veya asit, çelik elektrot, 2 adet bünzen kıskacı,  güç kaynağı, çelik elektrot, bağlantı kablosu
 

Uygulama:
1. Şekildeki düzeneği hazırlayalım.
2. Beherglasa üçte iki oranında tuzlu su koyunuz ve kömür elektrotları suya daldıralım. 
4. Deney tüplerinin ağzına kadar tuzlu su ile dolduralım.
5. Deney tüplerinin ağzına parmaklarımızı tıkayıp ters çevirerek tuzlu suyun içine daldıralım. Deney tüplerini bünzen kıskacı ile tutturalım.
                    
6.
Çelik elektrotları Her iki elektrottan gaz kabarcık çıkışını gözlemleyelim.


     

Değerlendirme Yapalım:

Suyun yapısında hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşmaktadır.

H2O (Su)  → 2H+ (Hidrojen)  + O- (Oksijen)  olur.

Deney tüplerinin birisinde hidrojen gazı, diğerinde ise oksijen gazı birikir. Hidrojen gazı oksijenin iki katıdır. Biriken oksijen alevle yakılır ve küçük bir parlama sesi çıkar. Deney tüpünde biriken oksijen ise alevi hararetlendirir.

Bilgilenelim:  İletken bir çözeltiden elektrik akımı geçirmek suretiyle bir bileşiğin, kendisini oluşturan elementlere ayrılmasına “elektroliz” denir.

Sudaki çözeltileri elektrik akımını geçiren maddelere “elektrolit maddeler” denir. Asit, baz ve tuzlu su çözeltileri elektrolit maddelerdir. Şeker, benzin çözeltileri elektrolit çözelti değildir.

Elektroliz ürünleri elektrolit ve elektrotlara bağlı olduğu gibi akım şiddetine de bağlıdır.

Çözeltideki (+)  yüklü iyonlara “katyon” , (-) yüklü iyonlara da “anyon” denir. Kimyasal reaksiyonlarda (+) yüklü iyonlar katotta, (-) yüklü iyonlar da anotta toplanır.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ