ı Anasayfa ı Fen Deneyleri İş-Enerji Deneyleri

AKAN SUYUN ENERJİSİ

Deneyin  Amacı:  Yerden yüksekteki suyun sahip olduğu potansiyel enerjinin hareket enerjisine dönüşümünün görülmesi.

Düşünce Soruları?

1. Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi nasıl sağlanır?
2.
Bir cisim yere düşerken hangi enerji bir birine dönüşür?

Araç ve Gereçler:
döküm ayak, su, su çarkı, statif çubuk, kısa cam boru, küvet, bağlama parçası, tek delikli lastik tıpa, şişe tutturucu, tabanı kesik şişe, plastik hortum.

Deneyin   Yapılışı:
1-
Döküm ayağa statif çubuğu bağlayalım.
2- Bağlantı parçasını statif çubuğa bağlayalım ve şişe tutturucuyu ekleyelim.
3- Tabanı kesik şişeye tek delikli lastik tıpa, cam boru ve lastik hortumu ekleyelim.
4- Şişeyi hazırladığınız düzenekteki şişe tutturucuya tutturalım.
5- Su çarkını küvet içine koyunuz.
6- Tabanı kesik şişeye su koyarak hortumun ucundan çıkan suyu çarkın kanatlarına çarptırın ve çarkın hareketlerini su bitinceye kadar gözlemleyelim.

 
 
     

Değerlendirme Yapalım:
Şişede depo edilen suyun potansiyel enerjisi vardır. Bu su serbest bırakıldığında hareket eder. Hortumun ucundan hızla çıkarak çarkın kanatlarına çarparak çarkı döndürür. Çark Hareket (kinetik) enerjisi kazanarak döner.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
- Sesin bir yerden başka yere iletilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Katı maddedeki atom veya moleküler daha düzgün ve yoğun olduğu için sesin iletimi güzeldir. Uzaydaki seslerin duyulmamasının sebebi bu şekilde anlaşılmış olur.
Bilgilenelim:

Teorik Bilgi: Bir cismin sahip olduğu potansiyel enerji kütlesine, yerden yüksekliğine ve yerçekimi ile doğru orantılıdır. E
p = m x g x h şeklinde ifade edilir. Hareket enerjisi ise kütlesi ve hızının karesi ile doğru orantılıdır. Ek = 1/2 x m x V x V şeklinde ifade edilir.

m: kütle, g: yerçekim ivmesi, h: yükseklik, V: hız


Araştıralım:
Aynı düzenekte su yerine alkol olsaydı çarkın dönme hızı nasıl olurdur?


www.fencebilim.com
- Hidayet TERECİ