ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Isı ve Sıcaklık Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

 
 

SICAKLIK DEĞİŞİMİ KÜTLEYE BAĞLI MIDIR?

Deneyin  Amacı:  Farklı miktarlarda eşit sıcaklıktaki aynı cins maddelerin eşit sıcaklık değişimi için gerekli ısı miktarlarının farklı olduğunu gözlemlemek.

Düşünce Soruları?

1. Güneşli bir havada bir bidon dolusu su ile bir bardak dolusu suyun sıcaklık değişimi nasıl olur? 
2. Kışın bir bardak dolusu kaynar su mu yoksa bir kazan dolusu kaynar su mu odaya daha fazla ısı enerjisi aktarır?
3. Göllerin mi yoksa denizlerin mi sıcaklığı daha hızlı değişir? Neden?

Araç ve Gereçler:
    İspirto ocağı, 250 ml beherglas (2 adet), termometre (2 adet), dereceli silindir, su, kibrit, üç ayak (2 adet), demir çubuk (2 adet), bağlama parçası (2 adet), bünzen kıskacı (2 adet), pamuk, sacayak (2 adet)

Uygulama:
a.
Beherglaslardan birine 50 ml , diğerine 200 ml çeşme suyu koyalım.
b.
Termometre ile beherglaslardaki suyun ilk sıcaklıklarını ölçelim. İki ölçüm arasında bir fark gördünüz mü?
c.
Resimdeki deney düzeneğini kuralım. Her iki beherglastaki suyun sıcaklıkları 50
0C oluncaya kadar ısıtalım.
d. Suların sıcaklıklarının 30
0C, 35 0C, 40 0C, 45 0C  ve 50 0C oluncaya kadarki süreleri not edelim.Verileri tabloya yazalım.
     
Sıcaklıklar  30 0C 35 0C 40 0C 45 0C 50 0C
50 ml suyu süreleri          
200 ml suyun süreleri          

Elde ettiğimiz verilerle grafik çizelim.  (sıcaklık-zaman grafiği)

Değerlendirme Yapalım:
Beherglaslardaki suların sıcaklığının 50
0C’ye ulaşmaları için ısıtılma süreleri eşit oldu mu? Sebebini tartışınız.

Deney başlangıcında suların sıcaklıkları eşittir. Kütlesi az olanın sıcaklık değişimi fazla olmaktadır. O halde kütlesi fazla olanın sıcaklığının artışı için daha fazla ısı verilmesi gerekir. O halde sıcaklık değişiminde maddenin kütlesi önemlidir. 

 

Bilgilenelim: Sıcaklık ile ısı birbirinden farklı kavramlardır. Sıcaklık bir ölçüm iken ısı sıcaklık farkından enerji aktarımıdır. Maddelerin sıcaklıkları eşit olsa bile kütleleri farklı olabilir. Kütleleri farklı olan aynı maddelerin sıcaklıklarını eşit artırmak için gerekli ısı farklı olmaktadır. Bazı özel durumlarda maddeleri çok yavaş ısı verdiğimizde (veya aldığımızda) sıcaklıkları sabit kalabilir.

Maddelerin molekül sayıları (madde miktarı) arttıkça sıcaklık değişimleri için verilmesi gereken ısı enerjisi de artacaktır.

Isı bir enerji çeşididir ve birimi kaloridir. Cal şeklinde yazılır. Sıcaklık ise maddedeki atom veya moleküllerin hareketliliğin bir göstergesidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Birimi santigrat derecedir.

Sizde Deneyiniz:
Aynı deneyi sıvı yağ ile yapabilir siniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ