ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Isı ve Sıcaklık Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

 
 

SICAKLIK DEĞİŞİMİ MADDENİN CİNSİNE BAĞLI MI?

Deneyin  Amacı:  Eşit kütleli farklı maddelerin özdeş ısı kaynaklarıyla eşit sürede ısıtıldığında maddelerdeki sıcaklık değişimlerini kavramak

Düşünce Soruları?

1. Güneşli bir havada deniz suyu mu yoksa hava mı daha çabuk sıcaklığı artar?
2. Eşit kütlede şekerli su mu, saf su mu daha çabuk kaynar?
3. Buzluktaki eşit kütleli bir bardak su mu yoksa tuzlu su mu daha çabuk donar?

Araç ve Gereçler:
    İspirto ocağı, 250 ml beherglas (2 adet), termometre (2 adet), dereceli silindir, su, sıvıyağ, kibrit, üç ayak (2 adet), demir çubuk (2 adet), bağlama parçası (2 adet), bünzen kıskacı (2 adet), pamuk, sacayak (2 adet)

Uygulama:
a.
Beherglasların ilk kütlesini ölçelim.  
a.
Beherglaslara sırayla 100 gram su ve sıvıyağ dökelim. 
c.
Termometre ile beherglaslardaki sıvıların ilk sıcaklıklarını ölçelim. İki ölçüm arasında bir fark gördünüz mü?
d.
Resimdeki deney düzeneğini kuralım. Her iki beherglastaki sıvı sıcaklığının 50
0C oluncaya kadar ısıtalım.
e. Suların sıcaklıklarının 30
0C, 35 0C, 40 0C, 45 0C  ve 50 0C oluncaya kadar ki süreleri not edelim.Verileri tabloya yazalım.
     
Sıcaklıklar  30 0C 35 0C 40 0C 45 0C 50 0C
100 ml su süreleri          
100 ml sıvıyağ süreleri          

Elde ettiğimiz verilerle grafik çizelim.  (sıcaklık-zaman grafiği)

Değerlendirme Yapalım:
Beherglaslardaki suların sıcaklığının 50
0C’ye ulaşmaları için ısıtılma süreleri eşit oldu mu? Sebebini tartışınız.

Deney başlangıcında aynı ortamda bulundukları için sıvıların sıcaklıkları eşittir. Kütlesi eşit fakat maddelerin cinsi farklı olduğu için sıcaklık değişimi farklı olmaktadır. O halde maddelerin sıcaklık değişimi maddenin cinsine bağlıdır.
 

Bilgilenelim: Eşit kütleli farklı maddelere eşit miktarda ısı verilse de sıcaklık artışları eşit olmaz yani sıcaklık değişimi maddenin cinsine (özısına) bağlıdır.

Özısı: Bir gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için verilmesi gereken gerekli ısı miktarına özısı denir. Özısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani her saf maddenin öz ısısı farklıdır.

Sizde Deneyiniz:
Aynı deneyi tuzlu su ve çeşme suyu için tekrarlayabilir siniz. 

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ