ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Isı ve Sıcaklık Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

 
 

FARKLI KÜTLEDE AYNI MADDELERİN SICAKLIK DEĞİŞİMİ

Deneyin  Amacı:  Kütleleri farklı aynı maddelerin sıcaklık artışlarının farklı olduğunu gözlemek.

Düşünce Soruları?

1. Evimizde ısıtma ocağının aynı bölümünde tencere ve cezveye su koyarak ayrı ayrı zamanlarda kaynatınız. Hangisi önce kaynar? Neden?
2. Buzluğa yarım ve 2,5 litrelik pet şişeler koyuyoruz. Hangi pet şişedeki su daha önce donar? Neden?

Araç ve Gereçler:  iki adet ispirto ocağı, iki adet saç ayak ve tel kafes, iki adet termometre ve su, iki adet 250 ml’lik beherglas

Uygulama
1. İspirto ocaklarının üzerine saç ayak ve tel kafesleri koyunuz.
2. Tel kafeslerin üzerine beherglasları koyarak birine 100ml. su diğerine 200ml.(200gr) su koyarak termometreyi içine daldırıp suların sıcaklığını not ediniz.
3. Termometreleri  çıkartın ve ispirto ocaklarını aynı anda yakın ve 5-6 dakika suyu ısıttıktan sonra termometreyi suya sokarak son sıcaklıkları tekrar not edin ve ispirto ocaklarını söndürün.Beherglas içindeki suların sıcaklığında fark var mıdır? Neden?
     

Değerlendirme Yapalım:

100 gram su bulunan beherglastaki su, 200 gram’lık suyun sıcaklığından fazladır. Çünkü aldığı ısılar aynı olduğu halde madde miktarları farklıdır.
 

Bilgilenelim:     

Isı madde miktarına bağlı olduğu halde sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Isı bir enerji şeklidir, fakat sıcaklık enerji değildir. Isıyı kalorimetre kabı ile ölçeriz ve birimi kaloridir. Sıcaklığı termometreyle ölçeriz ve birimi santigrat derecedir.Isı ve sıcaklığın başka birimleri de vardır. Bu birimler kendi içerinde dönüştürülebilir. Örneğin kimyacıların çok kullandığı Kelvin sıcaklık birimi santigrat dereceye dönüştürülebilir.

Laboratuvarlarda, duvar ve hastalarda kullanılan termometreler sıvılı termometrelerdir. Artık hasta termometresi olarak termal termometreler kullanılmaktadır. Metal termometreler, cıvalı ve alkollü termometrelerin ölçemediği sıcaklıklar için kullanılır. Çok yüksek sıcaklıkları ölçer. Fırın ve fabrikalarda kullanılır. Gazlı termometreler ise duyarlı sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.

Siz Deneyin: Aynı deneyi sıvı yağı gibi farklı sıvılarla deneyiniz. İki miktar arasındaki kütle farkı arttıkça sıcaklık farkının da artacağını görebilirdiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ