ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Isı ve Sıcaklık Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

 
 

ISINAN BAZI CİSİMLER IŞIMA YAPARLAR

Deneyin  Amacı:  Sıcaklığı belirli bir santigrat dereceye ulaşan cisimlerin görünür ışıma yapabileceklerini kavrayabilmek.

Düşünce Soruları?

1. Sınır karakollarında termal kamera niçin kullanılır?
2. Bir ateş yanarken ateşten hangi renkler çıkar?
3. Elektrik sobaları ısınınca etrafı aydınlatır mı?
4. Elementler ısıtılınca değişik ışımalar yaymaktadır. Nedenlerini araştırınız.
5. Elementlerin yaptığı ışımalar o elementin atom yapısı hakkında bir fikir verebilir mi? Araştırınız.

Araç ve Gereçler:  iki adet ispirto ocağı, iki adet saç ayak ve tel kafes, iki adet termometre ve su, iki adet 250 ml’lik beherglas

Uygulama
a-Deney tüplerinin her birine sırasıyla bir spatül ucu kadar spektra takımınızdaki kimyasal maddeleri koyunuz. Üzerine 1-2 ml su koyarak çözünüz ve üzerine birkaç damla hidroklorik asit damlatınız.

b-Nikel veya platin teli tüplerden birindeki çözeltiye daldırınız. İspirto ocağının alevi üzerinde şekildeki gibi biraz ısıtınız ve alev renginin değişimini gözleyiniz.
Aynı deneyi tüplerdeki her madde için tekrarlayınız.
     

Değerlendirme Yapalım:

Deneyde her bir elementin alevi farklı renge boyamasının nedeni; ısıtılan elementlerin kendine özgü ve enerjileri farklı olan ışınlar yaymasıdır.     

Bilgilenelim:
Bazı kimyasal maddeler ısıtılınca değişik renkte ışınlar yayarlar. Bu ışınların enerjisi maddenin cinsine yani maddenin atomunun yapısına bağlıdır.
1913 yılında N. Bohr, hidrojen atomunun yaptığı ışımaları inceleyerek yeni ufuklar açan bir atom modeli önermiştir.

Sizde Deneyiniz:
Elinize bulunan farklı metal çubukları ateşe çıkarak hangi renkler çıkardıklarını gözlemleyebilirsiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ