ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Isı ve Sıcaklık Deneyleri

Güvenlik Uyarısı

 
 

ISININ HAREKET YÖNÜNÜ KAVRAMAK

Deneyin  Amacı:  Sıcaklıkları farklı maddelerin bir araya geldiklerinde aralarında ısı alışverişinin yönünü gözlemlemek.

Düşünce Soruları?

1. Çevrenizde ısı alış-verişi oluyor mu? Örnekler verebilir misiniz?
2. Çok sıcak çorbayı içerken neden üfleriz?
3. Çok sıcak havlarda çocukların ellerindeki dondurma neden erir?
4. Yazın meyve sularının içine neden buz atılır?
5. Yıkanmış ıslak çamaşırlar neden kalorifer peteğinin üzerine konulur?

Araç ve Gereçler:
   3 adet beherglas (250 ml), Kristalizuar (geniş beherglas), sıcak su, çeşme suyu ve buz parçaları, 3 adet termometre

Değerlendirme Yapalım:
a.
Birinci beherglasa sıcak su, ikinci beherglasa çeşme suyu, üçüncü beherglasa buz parçalarını koyup çeşme suyuyla doldurunuz.
b.
Beherglaslara termometreleri koyarak sıcaklıkları not ediniz.
c.
Buzlu su bulunan beherglası geniş beherglasın içine boşaltınız.
d.
İçinde sıcak su bulunan beherglası düzenekteki gibi geniş beherglasın içine koyunuz.
e.
Birkaç dakika bekledikten sonra termometredeki değerleri not ediniz.
     
Değerlendirme Yapalım:
Beherglaslar içindeki suyun sıcaklıkları değişir. Sıcak olan suyun sıcaklığı azalırken, soğuk olanın artar. yeterince beklendiğinde iki kaptaki suyun sıcaklığı eşit olur.

Isı bir enerji aktarımıdır. Bu etkinlikte ısı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur.

İki madde aynı sıcaklıkta ise aralarında ısı alış verişi olmaz. Öğrencilerin en çok karıştığı kavram ısı kavramıdır.


Bilgilenelim:
Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya geldiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Sıcaklığı fazla olan madde ısı verir, sıcaklığı az olan ise ısı alır. Yani sıcaklığı fazla olan maddenin sıcaklığı az olan maddeye doğru ısı akışı olur. Maddeler arasındaki ısı alışverişi her iki maddenin sıcaklığı eşit oluncaya kadar devam eder. Maddeler arasındaki ısı alışverişi durduğunda her iki maddenin sıcaklığı da eşit olur.

Isı; sıcaklıkları farklı olan madde veya cisimler arasındaki enerji transferidir. Bir maddenin ısısı olmaz, sıcaklığı olur.

Sizde Deneyiniz:
Yazın güneş alında ve gölgede özdeş meyve sularının sıcaklık değişimini aynı anda gözlemleyerek veriler toplayınız. Verilerle tablo oluşturarak grafik çiziniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ