Deneyler Sayfası

 

Güvenlik Tedbiri:

Elektrik Çarpması

Mevsimlerin Oluşumu

Deneyin  Amacı: Dünya modeli üzerinde mevsimlerin oluşumunu görmek.

Düşünce Soruları?
1.
Bir yıl neden dört mevsimden oluşur?
2.
Dünyada her yerde 4 mevsim var mıdır?


Araç ve Gereçler:
Döküm ayak, güç kaynağı, bağlama parçası, dünya ve ay modeli, ışık kaynağı.  

                                                                                   
       


Uygulama:

1.
Şekilde görülen düzeneği hazırlayınız.

2.
Işık kaynağını paralel ışın demeti verecek şekilde ayarlayınız.

3.
Dünya modelinin üzerindeki yarım çemberi yavaş yavaş döndürerek ışık kaynağından çıkan ışınların kutupları ve ekvatoru aydınlatma durumuna dikkat ediniz.

4.
Çemberin döndürülüşü sırasında kuzey ve güney kutup noktalarının ışık alıp almamasını gözleyiniz.
 


Deneyden çıkarım:

Çember döndürülürken bazen kuzey, bazen de güney kutup noktası ışık almayacaktır. Böylece kuzey kutbu ışık aldığı zaman kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış; Güney kutbu ışık aldığı zaman ise güney yarımkürede yaz, kuzey yarım kürede kış mevsimi oluşur. Her iki yarım küre eşit ışık aldığı zaman (bu durumda kutupların ikiside eşit aydınlanacak) ilkbahar ve sonbahar mevsimleri meydana gelir.

Teorik Bilgi:

Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken, bir yandan da güneş ekseni etrafında döner. Dünyamız güneş etrafında hareket ederken elips şeklinde bir yol izler. Buna Dünya'nın güneş etrafındaki YÖRÜNGESİ denir.

Dünya, Güneş etrafındaki 1 dönme hareketini 365 gün 6 günde tamamlar. Bu süreye 1 yıl denir. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi esnasında, dönme ekseni yörünge düzlemine dik değildir. Yaklaşık olarak 23,5 derece eğiktir. bunun sonucu olarak gece ve gündüz süreleri eşit kalmaz.

Ayrıca; Dünya ekseninin 23,5 derece olması ve elips şeklinde bir yol izlemesi sonucu güneş ışıkları her zaman aynı eğimle ve aynı uzaklıkla yeryüzüne gelmez. Dünya'mızın Güneş'ten aldığı ısı ve ışık enerjisi değişir. Bunun sonucu mevsimler oluşur.
 

Sizde Deneyin:

Bir el feneri ile karanlık bir odada büyük ve küçük toplar kullanarak mevsimlerin oluşumunu ve farklı bölgelerdeki seyrini izleyebilirsiniz!