Deneyler Sayfası

 

Güvenlik Tedbiri:

 

DESTEK ÇUBUĞUNUN KIRILMASI

Deneyin  Amacı: ışığın farklı saydam ortamlardan geçerken doğrultularını değiştirdiğini görmek.

Düşünce Soruları?
1.
Çay içerken çayın içindeki kaşığın nasıl göründüğüne dikkat ettiniz mi?
2.
Farklı saydam sıvılarda bu kırılma olayı görülür mü?
3. Su dolu bardağa tam tepeden bakıldığında bardağın dibi nerelerde gözükür?

Araç ve Gereçler: Su, Cam kap (Beherglas), Demir çubuk (Statif çubuk)
 

 

Uygulama:

1.
Cam kapların içine demir (statif) çubukları koyalım ve yandan bakınız.

2.
Bu defa cam kapların birinin içine su diğerine sıvı yağ koy ve yandan tekrar bakınız. 1.ve 2. basamaklarda demir çubukların durumlarında ne gibi değişiklikler tespit ettiniz?

3.
Su içindeki çubukla yağdaki çubuğun kırılmasını kıyaslayınız. Gözlemleriniz ne oldu?

4.
Gözlemlerinizi tartışınız.

Deneyden çıkarım:

a. Yandan bakıldığında demir çubukların doğrultularında değişmeler olmuştur. Çünkü ışık ışınlarının farklı ortamdaki yayılma hızları farklıdır.

b. Su ve sıvı yaş içindeki kırılmalar farklılık göstermektedir. Çünkü sıvı yağ ile suyun ışığı kırıcılığı farklıdır. 

Bilgilenelim:

- Işık ışınlarının saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama (havadan-suya, havadan-cama, sudan-cama) geçerken doğrultusunu değiştirerek kırılmaya uğrayabilir.  Her saydam sıvının ışığı farklı kırıcılığı olabilir. Bu ise gözlemlerin farklı olmasına neden olur.

Sizde Deneyin:

- Sizde kolonya, ispirto veya başka saydam sıvılarla bu deneyi tekrarlayabilirsiniz.