Deneyler Sayfası

 

Güvenlik Tedbiri:

 

SU İÇİNDEKİ CİSİMLER DAHA YUKARIDA GÖRÜNÜR

Deneyin  Amacı: Su içindeki cisimlere yukardan bakıldığında yukarıda görülmesinin nedenini kavramak.

Düşünce Soruları?
1.
Göl veya deniz içine bakıldığında balıkları çok yakın görmemizin nedeni nedir?
2.
Geceleyin bulutsuz bir havada gökyüzüne baktığımızda yıldızları gerçek yerinde mi görürüz? Tartışınız.

Araç ve Gereçler: 2 adet Beherglas (700ml), 2 adet madeni para, Su
 

 

Uygulama:

1.
Beherglas içine madeni paraları koyalım.

2.
Beherglas’ın birini su ile dolduralım ve cam kapları yan yana koyalım.

3.
Her iki cam kaba yukardan kuş bakışı bakalım paraları nasıl gördük?

4.
Gözlemlerinizi tartışınız.
 

Deneyden çıkarım:

a. Cam kaplara yukarıdan bakıldığında su ile dolu beherglastaki parayı daha yukarıda görürüz. Bunun sebebi ışık ışınlarının havadan suya geçerken kırılmaya uğramasıdır.

b. Su içindeki paradan gelen ışınlar sudan çıkarken doğrultu değiştirerek kırılarak gözümüze gelir ve parayı daha yukarıda görürüz.

Bilgilenelim:

- Işık ışınlarının saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama (havadan-suya, havadan-cama, sudan-cama) geçerken doğrultusunu değiştirmesine KIRILMA denir. Çünkü ışınların saydam ortamlardaki yayılma hızları farklıdır.

Sizde Deneyin:

- Sizde farklı sıvı veya cisimler için bu deneyi uygulayabilirsiniz!