ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Kuvvet Deneyleri

KUVVET CİSİMLERİ HAREKET ETTİRİR Mİ?

Deneyin  Amacı:  Cisimlere kuvvet etki etmesi ile hareket etmesini gözlemlemek.
 

Düşünce Soruları?

1. Duran top ile şut çektiğimizde neler oluyor?
2. Yukarıdan serbest bırakılan bir cisme kuvvet etki eder mi?

Araç ve Gereçler:
terazi, dinamometre, döküm ayak, ip, ağırlık takımı    

UYGULAMA:
1. Döküm ayağın ağırlığını ölçünüz. Ayağının vidasına bir iplik bağlayıp, ucuna ilmik yapınız
2. Dinamometreyi ipliğe bağlayarak çekiniz. Kuvveti artırarak hangi kuvvette döküm ayağın hareket ettiğini gözlemleyiniz. Kuvvetin değerini not alınız.
3. Aynı işlemi döküm ayak üzerine farklı ağırlıklar koyarak tekrar ediniz.
4. Verileri inceleyerek değerlendirme yapınız.

Değerlendirme Yapalım: Cisimler belirli kuvvet ile hareket ettirilirler. Deneyde döküm ayağının ağırlığı artırıldıkça hareket ettirmek için gerekli olan kuvvetin arttığı görülecektir. Bu yüzden cisimlerin kütlesi hareket ettirmede önemlidir. Deneyde dinamometre belli bir kuvvet değerini gösterirken, döküm ayağın hareket ettiğini görürsünüz.

     

Bilgilenelim:     

Kuvvet nedir?
Duran bir cismi hareket ettirebilen (ettiremeyebilirde), hareket halindeki bir cismi durdurabilen veya hareket hızını, yönünü,doğrultusunu ve cismin şeklini değiştiren etkiye “kuvvet” denir.

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür ve vektörle gösterilir . Kuvvetin değeri dinamometre ( yaylı el kantarı ) ile ölçülür. Kuvvet “F” ile sembolü ile gösterilir. Dört elemanı ile tanımlanır. Bunlar:

Başlangıç noktası Kuvvet birimleri:
Doğrultusu gram-kuvvet (g-f)
Yönü kilogram-kuvvet (kg-f)
Şiddeti Dyn (din) ve N (Newton) dur.

Siz Deneyin: Bir el kantarı yapabilirsiniz. Gerekli malzemeler: Esnek bir yay, ip, tahta, karton, yapıştırıcı ve ağırlık takımı.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ