ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Kuvvet Deneyleri

SÜRTÜNME KUVVETİ YÜZEYİN CİNSİNE BAĞLI MIDIR?

Deneyin  Amacı:  Sürtünme kuvveti büyüklüğünün, yüzeyin cinsine bağlı olup olmadığını kavramak.

Düşünce Soruları?
            
1.
Buz kaplı bir yolda yürümek neden çok zordur?
2. Hangi tür araçların tekerlekleri daha çabuk aşınır?

Araç ve Gereçler:
cam veya ayna, tahta, takoz, ip, dinamometre, mermer
 
                                                                                                    

Deneyin   Yapılışı:
1- Dinamometrenin sıfır çizgisi bitiş noktasına gelecek şeklinde ayarlayalım.
2- Mermer, tahta ve cam yüzeyleri yan yana dizelim.
3- Şekilde görüldüğü gibi takozu tahta zemin, mermer zemin ve cam zemin üzerinde çekelim.

Veri toplama: Sürtünme kuvveti ile ilgili internetten bilgi toplayalım.

Hipotez kuralım: Bilgiler ışığında bir hipotez kuralım.

Hipotezi test edelim: Deney ve gözlem
4- Takoz mermer, tahta ve cam yüzeylerde sabit hızla giderken  dinamometrenin gösterdiği değeri okuyalım.

     

Değerlendirme Yapalım:

 Yüzey Cinsi  Mermer  Tahta  Cam
 Kuvvet (Newton)      

Dinamometredeki değerleri karşılaştırdığınızda, cam üzerindeki takozun hareketinde uygulanan kuvvetinin en az olduğu görülür.

O sürtünme kuvveti, yüzeyin cinsine bağlıdır. Düz, kaygan veya cilalı yüzeylerde sürtünme kuvveti az olmaktadır.

Bilgilenelim:     

Silindir şeklinde yuvarlanabilen cisimlerin sürtünme kuvveti azdır. Kaydırılarak çekilen cisimlerin sürtünme kuvveti yuvarlanma sürtünmesine göre genellikle daha büyüktür. Yüzeyin sürtünme kuvveti çok az olduğunda kaydırma ile sürtünme kuvveti ciddi oranda azalır. buz pateninde bu durum çok iyi görülmektedir.
 

Siz Deneyin:
- Bir tekerlek tasarlayıp tekerlek içinde yük taşıyan bir model yapabilirsiniz?
Çamurlu bir zeminde aynı deneyi tekrarladığımızda sonuç aynı mı olur? Deneyiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ