ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Madde ve Özellikleri

 

     
 

HAVANIN KÜTLESİ VAR MIDIR?

Deneyin  Amacı:  Havanın yer kapladığını ve kütlesini görebilmek

Düşünce Soruları?

1. Ağzı kapalı bir bisiklet pompasına kuvvet uygulayıp ne kadar sıkıştırabilirsiniz?
2. Havalı ve havası bir futbol topu arasındaki kütle farkı sizce ne kadardır?

Araç ve Gereçler:
Özdeş balonlar, bant, ip, terazi ve ağırlık takımı

Uygulama:
1. Teraziyi denge konumuna getirelim.
2.
Balonun birini bir miktar hava ile şişirip ip parçasıyla teraziye yapıştıralım.
3. Aynı miktarda bant ve ipi terazinin diğer kefesine kayalım
4.
Diğer şişmemiş balonu terazinin diğer kefesine yerleştirelim.
5. Terazini denge durumunu gözlemleyelim.
6. Aynı deneyi şişirilmiş ve şişirilmemiş balonların kütle ölçümü yaparak yapalım. 
 
     

Değerlendirme Yapalım:

Şişirilmiş balonunun bulunduğu kefe aşağıda, diğer kefe yukarıda olacak şekilde dengede kalır. O halde balon içindeki bulunan havanın kütlesi vardır.

Bilgilenelim:
    

Gazlar, sıvı ve katılar gibi bir yer kaplar. Maddelerin kapladıkları bu yere hacim denir. Gazların hacmi bulunduğu kabın şeklini alır. Maddelere etki eden yerçekimi etkisine ağırlık denilir.

Siz Deneyin: İçi hava dolu ve boş basketbol topunun kütlelerini terazi ile ölçerek karşılaştırınız.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ