ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Madde Özellikleri

Güvenlik
Uyarısı

 
 

MADDELERDEKİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM

Deneyin  Amacı: Küp şekerin fiziksel ve kimyasal değişimini kavrayabilmek.

Düşünce Soruları?
1.
Elimize sürdüğümüz kolonyanın uçması nasıl bir değişimdir?
2.
Kağıt yanıp kül olduktan sonra tekrar kağıt haline getirilebilir mi?
3. Demir paslandığı zaman demir özelliği değişir mi?

Araç ve Gereçler:
deney tüpü, su, bunzen kıskacı, küp şeker, üç ayak, bağlama parçası, ispirto ocağı, statif çubuk, kibrit veya çakmak, beherglas

Uygulama:
1-
Deney tüplerinin içine eşit sayıda küp şeker atalım.
2-Gerekli araş ve gereçlerde deney düzeneğini kuralım.
3-Deney tüplerini bunzen kıskaçlarını kullanarak statif çubuklara monte edelim.
4-Deney tüpünün birine ispirto ocağı ile ısı verelim.
5-Deney tüpünün diğerine az su dökerek, sıcak suyun içine daldıralım.
6-Küp şekerlerin son durumunu inceleyelim.
7-Deney tüplerindeki şekeri inceleyelim.
 
     

Değerlendirme yapalım:
Birinci deney tüpünde şeker su içinde çözünür. Şeker temel özelliğini değiştirmez. Diğer deney tüpünde ise şeker çok farklı bir forma dönüşür. Deney tüpü dibindeki madde yakından incelendiğinde şekerin koku, görünüm gibi özelliklerin tamamen değiştiği görülür.

Bilgilenelim:
Basınç, sıcaklık gibi çeşitli etkiler sonucu maddenin sadece fiziksel yapısında değişime sebep olan olaylara “fiziksel olay” denir. Fiziksel olay neticesinde maddenin fiziksel özelliklerinde ve şeklinde meydana gelen değişmelere   “fiziksel değişme” denir.

Başlıca fiziksel özellikler şunlardır:

- Yoğunluk, Hacim, Parlaklık, Tat, Buharlaşma ısısı, Çözünürlük, Genleşme, Renk, Kaynama noktası, Erime ısısı, İletkenlik, Sertlik, Koku, Erime noktası
 

Yanma, çürüme, paslanma, pişme, mayalanma gibi etkilerle maddenin şekli yanında iç yapısını da değiştiren olaylara  “kimyasal olay” denir.  Kimyasal olay neticesinde maddede gözlenen değişmelere “kimyasal değişme” denir.

Sizde Deneyin:
Bir buz üzerine sıcak su damlatın. Bunun nasıl bir olay olduğunu tartışınız.
Bir bardakta sirke ile kabartma tozunu karıştırın. Bunun nasıl bir değişim olduğunu tartışın.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ