ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Manyetizma deneyleri

 

     
 

MIKNATIS ve ÖZELLİKLERİNİ BİLELİM

Deneyin  Amacı:  Mıknatısları tanıyabilme ve özelliklerini öğrenebilmek.

Düşünce Soruları?

1. Evinizde mıknatıs var mıdır?
2. Bütün metaller mıknatıs tarafından çekilirler mi?
3. Bir mıknatısa toplu iğnelere yaklaştırıldığında, mıknatısın en çok hangi kısmında toplu iğneler toplanır? Nedenini tartışınız.

Araç ve Gereçler:  mıknatıs, küçük çivi ya da toplu iğneler, çeşitli metal paralar,
bakır, çinko, alüminyum gibi metaller.

Uygulama:
1. Mıknatısı çivilere yaklaştırınız. Mıknatıs çivileri hangi mesafede çektiğine dikkat ediniz.
2. Mıknatısı bakır ve çinko gibi metallere yaklaştırınız.
3. Deneyi çeşitli metal paralarla tekrarlayınız. Sonuçları gözlemleyiniz.
4. Mıknatısın toplu iğnelere yaklaştırınız. Toplu iğnelerin mıknatısını en çok hangi bölümlerinde
toplandığını gözlemleyiniz?
 

 
     

Değerlendirme Yapalım:

Toplu iğneleri en fazla mıknatısın uç kısımları çekmektedir. Bu uç kısımlara “Mıknatısın kutupları” denir. Çivi ve toplu iğneler belirli mesafelerden sonra mıknatıs tarafından çekilirler. Alüminyum, bakır ve çinko metalleri mıknatıs tarafından çekildiği gözlenemez. Gerçekte gözlenemeyecek kadar az seviyede çeker.

Bilgilenelim:     

Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren magnetit maddelere “mıknatıs” denir. Mıknatıslar; Doğal mıknatıs, yapay mıknatıs ve elektromıknatıs olmak üzere üçe çeşide ayrılırlar.

Mıknatısların uç kısımlarında çekme özelliği daha fazladır. Bir mıknatısın kuzey (N) ve güney (S) olmak üzere iki kutbu vardır. Bu harfler İngilizce kuzey ve güney kelimelerinin baş harfleridir. Bir mıknatıs kaç parçaya bölünürse bölünsün daima iki kutbu olur.
 

Siz Deneyin: Bozuk bir hoparlörü (başka bir yerden de bulunabilir) açınız. İçerisindeki mıknatısı alınız. Evinizdeki bir çok eşyaya bu mıknatısı yaklaştırınız. Eşyaları magnetit özelliklerine göre sınıflandırınız.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ