ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Manyetizma deneyleri

 

     
 

MIKNATISIN MANYETİK ALANININ İNCELENMESİ

Deneyin  Amacı:  Bir mıknatısın manyetik alanını ve kuvvet çizgilerini görebilmek.

Düşünce Soruları?

1. Barajlarda, rüzgar santrallerinde elektrik nasıl üretilir? Araştırınız.
2. Evimizde hangi elektrik akımları nerede kullanılır?

Araç ve Gereçler:  
mıknatıs, demir tozu, cam levha veya karton

Uygulama:
1. Cam levhayı mıknatısın üstüne koyunuz.
2.
Cam levha üzerine demir tozunu serpiniz.
3.
Cama hafifçe vurarak demir tozlarının dizilimini kolaylaştırınız.
4.
Gördüğünüz şeklin fotoğrafını çekiniz.

     

Değerlendirme Yapalım:

Cam levha üzerine dökülen demir tozlarının mıknatısın “N” kutbundan “ S” kutbuna gittiği kabul edilecek şekilde bir dizilim oluşturduğu görülür. Kutuplarda daha yoğun çizgiler oluştuğu fark edilir.

Bilgilenelim:     

Bir mıknatısın çekme etkisini gösterdiği bölgeye, “kuvvet alanı” denir. Demir tozları alan içinde eğri çizgiler halinde dizilirler. Bu eğrilere “kuvvet çizgileri” denir.

Siz Deneyin: İki mıknatısı N-N veya N-S olacak şekilde karşılık koyarak aynı deneyi gerçekleştiriniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ