ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Manyetizma deneyleri

Güvenlik

 
 

MIKNATISIN ETKİSİNİ CİSİMLER AZALTABİLİR Mİ?

Deneyin  Amacı:  Mıknatısların manyetik alanının farklı maddelerin içinden geçişini incelemek.

Düşünce Soruları?
1.
Evimizde kullandığımız elektrikli cihazlar manyetik alan üretir mi?
2. Manyetik alanı geçirmeyen maddeler var mıdır?

Araç ve Gereçler:  beherglas, su, mıknatıs, karton,
toplu iğne, cam, kitap, diyapazon kutusu

Uygulama:
1. Bir beherglasa su doldurunuz.
2.
İçine topluiğneleri koyunuz.
3.
Beherglasın kenarına mıknatısı yaklaştırınız.
4.
Mıknatısı uzaklaştırıp yakınlaştırın, aşağı-yukarı hareket ettiriniz.
5. Mıknatısın topluiğneleri etkilediğini gözleyiniz.

  

     
6. Cam üzerine az miktarda toplu iğne koyalım.
7.
Camın altından mıknatısı yaklaştırarak sağa sola hareket ettirelim.

8. Diyapazon kutusu üzerine toplu iğne dökelim.
9.
Şekilde görüldüğü gibi mıknatısı diyapazon kutusunun içinden yaklaştıralım.
10. Etkiliklerde toplu iğneleri gözlemleyelim.
 
Hipotez: Mıknatıs ile toplu iğne arasına konulan kitabın kalınlığı arttıkça mıknatısın manyetik alanının etkisi ................
Hipotezdeki boşluğu uygun kelime ile dolduralım.
Hipotezi test edelim:
Üç veya dört kitap alalım. Bir kitabın üzerine toplu iğne koyalım.


Etkinlikteki bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyelim.
 

Bağımlı Değişken Bağımsız değişken Sabitler
     
............................... .................................. ...............................

Değerlendirme Yapalım:

Mıknatısın manyetik alanı cam, tahta ve su ortamlarından geçtiği görüldü. Mıknatıs yaklaştıkça mıknatıslık etkisinin daha fazla toplu iğnelere etki ettiği belirlendi.

Manyetik alanı geçiren kitapların kalınlığı arttıkça manyetik alanın etkisi azalmaktadır.

Deney tasarlayalım: Bu deneyde amaç kitap kalınlığının gerçekten manyetik etkiyi azaltıp-azaltmadığı konusunda deney düzeneği tasarlayalım.

Bilgilenelim:     

Bir mıknatısın manyetik alanın bazı maddeler engelleyebilir. Son zamanlarda manyetik kirlilikten izole edilen odalar yapılmaktadır.

Siz Deneyin: Bir mıknatıs ile toplu iğneler arasına karton, demir levha, karton yerleştirerek manyetik alanın geçişini araştıralım.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ