ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Manyetizma deneyleri

 

Güvenlik

 
 

MIKNATISLIĞI OLUMSUZ ETKİLEYEN SEBEPLER

Deneyin  Amacı:  Mıknatısların mıknatıslık özelliğini olumsuz etkileyen sebepleri kavramak.  

Düşünce Soruları?
1.
Mıknatıs yılların içine özelliğini kaybeder mi?
2. Mıknatısa ne gibi etkiler yapılırsa özelliği değişir?

Araç ve Gereçler: mıknatıs, toplu iğne veya ataş,
ispirto ocağı, pusula

Uygulama:
1. Açılmış ataşı mıknatısa aynı yönde bir müddet sürtelim.
2. Ataşı toplu iğneye yaklaştırıp mıknatıslanıp mıknatıslanmadığını bakalım.  

3.
Ataşı pusulaya yaklaştıralım. Ataşın pusula ibresinin bir kutbunu çekip diğer kutbunu ittiğini gözleyelim.
4. Ataşı ispirto ocağında uzunca süre ısıtalım. Isıtma işleminden sonra tekrar pusula yaklaştırınız. Sonucu gözlemleyiniz.
5.
Ataşa sert bir cisimle (kütle takımı, çekiç) hızlıca birkaç kez vuralım. Sonra pusulanın iki kutbuna sırayla yaklaştıralım ve sonucu gözleyiniz.

     

Değerlendirme Yapalım:

Mıknatıslanmış ataşa sert darbelerle uzun süre vurunca mıknatısın özelliği azaldı. Pusulanın bir ucunu çekerken diğer ucunu da çekti. Mıknatıslanmamış ataş gibi davrandı.

Mıknatıslanmış ataşa sert darbelerle uzun süre vurunca mıknatısın özelliği azaldı. Pusulanın bir ucunu çekerken diğer ucunu da çekti. Mıknatıslanmamış ataş gibi davrandı.

Uzun süreli bir araştırma deneyi: Bir demir teli sürtme ile mıknatıslayalım. üzerine bir miktar su dökelim ve uzun bir süre (1 ay) paslanmaya bırakalım. telin mıknatıslık özelliğini test edelim. İlk durumuyla karşılaştıralım.

Deney tasarlayalım: Bu deneyde amaç kitap kalınlığının gerçekten manyetik etkiyi azaltıp-azaltmadığı konusunda deney düzeneği tasarlayalım.

Bilgilenelim:     

Mıknatısların mıknatıslık özelliği üç şekilde azalır.
a. Mıknatısa sert bir darbe ile vurulması
b. Oksitlenme (paslanma)
c. Isıtılma ile mıknatıslık özelliği bozulur
Mıknatıs ısıtma veya darbe etkileri artırıldıkça mıknatıslığıda o oranda azalır. O kadar azalır ki bir toplu iğneyi bile hareket ettiremez.

Siz Deneyin:
Bir doğal mıknatısla bu deneyi yapabilirsiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ