ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri

SES BOŞLUKTA YAYILMAZ

Deneyin  Amacı:  Ses dalgalarının boşlukta yayılamadığını ispatlamak.

Düşünce Soruları?

1. Uzaydaki gezegenlerin gürültüsünü neden duyamıyoruz?
2.
Dünya üzerinde sesin iletilmediği bir ortam var mıdır?

Araç ve Gereçler:
çalar saat, üç ayak, vakum aracı, pamuk                          

Deneyin   Yapılışı:
1- Çalar saati 10 dakika sonrasına koyunuz.
2- Vakum aracını 3 ayak üzerine monte ediniz.
3- Vakum aracının tablasına pamuk yerleştiriniz. Pamuğun üzerine çalar saati yerleştiriniz.
4- Vakumun üzerini plastik fanus kapatarak içindeki havayı boşaltınız. Çalar saatin çalmasını bekleyiniz.

     

Değerlendirme Yapalım:
Ses bir titreşme olayıdır ve etrafındaki atom veya moleküller titreşerek yayılırlar. Maddesel ortam olmadığında titreşecek hiç bir şey olmadığından ses işitilemez.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
- Sesin bir yerden başka yere iletilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Katı maddedeki atom veya moleküler daha düzgün ve yoğun olduğu için sesin iletimi güzeldir. Uzaydaki seslerin duyulmamasının sebebi bu şekilde anlaşılmış olur.
Bilgilenelim:

Ses kaynağından çıkan ses dalgalarını duyabilmek için iletici bir ortam gerekir. Dünyada iletici ortamlar katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinde bulunurlar. Ses katılarda en hızlı iletilir.

Araştıralım:
Uzayda astronotların birbirleri ile nasıl iletişim kurduklarını araştırınız?


www.fencebilim.com
- Hidayet TERECİ