ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri

SU TROMBONU YAPALIM

Deneyin  Amacı:  Suyun yüksekliğini değiştirerek müzik aleti yapabilmek

Düşünce Soruları

- Neden kanun müzik aletinin telleri kısadan uzuna doğrudur?
-
Ksilofonu incelediniz mi?
-
Saz çalınırken neden parmaklar ileri geri hareket ettirilir?

Araç ve Gereçler: 
6 adet aynı deney tüpü, dereceli silindir, tüplük, çay kaşığı 
 

Uygulama
1- Tüplüğün yuvalarına 6 deney tüpünü yerleştiriniz
2- Her tüpün içine farklı yükseklikte su doldurunuz (Tüplerdeki su seviyelerinin eşit oranlarda artmalıdır).
3-
Tüplerin ağızlarına yandan sıra ile üfleyiniz.           
4-
Tüplere sırayla çay kaşığı ile yavaşça vurunuz.

Değerlendirme Yapalım:

a- Suyun yüksekliği farklı seslerin oluşmasına neden olabilir?
b- Üfleme ile vurma arasında sesin kalınlık ve inceliği bakımından farklılığı olabilir?

Deneyden çıkarılacak sonuçlar

- Değişik yükseklikte sesler meydana gelecektir.İçinde en çok su bulunan tüpten tiz,içinde en az su bulunan tüpten kalın ses çıkar.Çünkü titreşen cisimlerin boyu değiştikçe sesin yüksekliği de değişir.  Bu çalışmanızla basit ,fakat güzel bir müzik aleti (su trombonu) yapmış olursunuz.   

Bilgilenelim:

Sesi meydana getiren kaynağın boyu ve kesiti çıkan sesin özelliğini belirler. İnce telden tiz, kalın telden bas sesleri çıkar. Ağzı dolu kaplara vurulunca kalın, üfleyince ince ses oluşur.

Sizde deneyin:

Sizde bu deneyi farklı sıvılarla deneyebilirsiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ