ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri

GERGİN TELİN FARKLI ŞİDDETTE SES ÇIKARMASI

Deneyin  Amacı:  Bir metal telden farklı şiddette ses dalgalarının elde edilmesi

Düşünce Soruları

- Neden kanun müzik aletinin telleri kısadan uzuna doğrudur?
-
Ksilofonu incelediniz mi?
-
Saz çalınırken neden parmaklar ileri geri hareket ettirilir?

Araç ve Gereçler: 
6 adet aynı deney tüpü, dereceli silindir, tüplük, çay kaşığı      
 
      

 
 

Uygulama:
1- Döküm ayaklara statif çubukları bağlayın.
2- Bağlama parçaları yardımıyla dik tutturucuları statif çubuğa bağlayın
3-
Krom- Nikel teli 30-40 cm uzunluğunda dik tutturucuya bağlayın ve iyice gerin.    
4- Krom- Nikel teli bir miktar çekip  bırakın ve sesi  dinleyin.
5- Şimdi teli biraz daha fazla  gerip bırakın. İki ses arasındaki farkın nedenini tartışınız.

Değerlendirme Yapalım:
a- Tele uygulanan kuvvet önemlidir.
b- Telin uzunluğu frekans yada sesin kalınlık-inceliği ile ilgilidir.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
- İki ses arasında ses farkı vardır. Çünkü ikinci seste tel daha fazla gerilmiş ve oluşan ses dalgasının şiddeti fazla olmuştur.

 

 

Bilgilenelim:
Bir ses kaynağından farklı şiddette ses dalgası üretilebilir. Ses şiddetinin birimi desibel’dir (Db). Duyabildiğimiz en hafif sese "İşitme Eşiği" denir. Normal şiddetteki sesler 30-60 desibel (Db)  aralığındadır.

Sizde deneyin: Sizde bu deneyi demir, nikel, bakır benzeri teller ile deneyerek arada ne gibi farklılıklar oluştuğunu belirleyebilirsiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ