ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri
 

FREKANS İLE TEL UZUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Deneyin  Amacı:  Telin titreşim frekansının telin boyuna bağlı olup olmadığının incelenmesi

Düşünce Soruları

- Keman çalarken neden parmaklar ileri geri hareket ettirilir?

Araç ve Gereçler: 
2 adet döküm ayak, 1 adet statif  çubuk, 2 adet  hertz ayağı, Krom- Nikel tel, 2 adet  bağlama parçası                                                                                                   

Uygulama:
1- Döküm ayaklara statif çubukları bağlayın.
2- Statif çubuklara bağlama parçasını dik tutturucuları dik olarak bağlayın.
3-
Dik tutturucuları 30 cm açarak Krom-Nikel gergin bağlayıp teli çekerek titreştirin ve çıkan  sesi dinleyin.
4- Bu defa dik tutturucuyu 60 cm açarak Krom-Nikel  teli gergin bağladıktan sonra bu teli de çekerek  titreştiriniz. (teli çekme miktarınız eşit olsun.
5-
İki sesi kıyaslayın. Ses kalınlıklarında fark  var mıdır? Neden?

Değerlendirme Yapalım:
- Aynı metalin farklı uzunluktaki tellerinden çıkan sesler farklı olacaktır.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
- Gergin telden çıkan ses diğer tele göre daha incedir ve daha yüksektir. Tellerin  gerginliği  arttıkça çıkarmış olduğu ses incelir ve ses yüksekliği artar. Gerginlik azaldıkça ses kalınlaşır ve ses yüksekliği azalır

Bilgilenelim:
Tel boyu uzadıkça ses kalınlaşır, frekans azalır. Yani levha telde daha ince kalın telde kalın ses çıkar.

Sizde deneyin:
Bu deneyi bakır, alüminyum gibi teller ile sizde yapabilirsiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ