ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri
 

FREKANS İLE TEL KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Deneyin  Amacı:  Farklı kalınlıktaki aynı cins telden çıkan ses dalgalarının incelenmesi

Düşünce Soruları
- Sazın en alt ve en üst tellerinin ses kalınlık ve incelikleri nasıl değişmektedir?

Araç ve Gereçler: 
4 adet döküm ayak, 2 adet statif  çubuk, 4 adet  hertz ayağı,
0,2 ve 0,4 mm’lik 40 cm’lik krom nikel tel                                                                                                                 

 

Uygulama:
1- Döküm ayaklara statif çubukları bağlayın.
2- Statif çubuklara bağlama parçasını dik tutturucuları dik olarak bağlayın.
3-
Döküm ayakları birbirinden 40 cm açarak gergin olarak krom nikel teli dik tutturuculara bağlayınız. (Tellerin gerginlikleri eşit olmasına özen gösterin.)
4- Telleri bir miktar çekip bırakın  ve sesleri kıyaslayın.


Değerlendirme Yapalım:
a- Kalın tel daha az titreşecektir. Bu ise frekansınız az olması sonucunu doğurur.


Deneyden çıkarılacak sonuçlar
-
İnce telin çıkardığı ses, kalın telin çıkardığı sesten incedir.Frekans olarak ince sesin frekansı daha büyüktür.


Bilgilenelim:

Kalınlıkları farklı aynı maddeden yapılmış  eşit uzunluktaki  tellerden ince telin frekansı kalın telin frekansından fazladır. Dolayısıyla kalınlığı az olan (ince telden)  telden ince ses çıkarken kalın telden kalın ses çıkar.

Sizde deneyin:
Bu deneyi bakır, alüminyum gibi teller ile sizde yapabilirsiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ