ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri

SES VEREN DİYAPAZON TİTREŞİR

Deneyin  Amacı:  Ses oluşan diyapazon titreşim yaptığını gözlemleyebilmek.

Düşünce Soruları?

1. Suya taş düştüğünde neler olur?

2. Şimşek çaktığında evlerdeki camlar neden titreşir?

Araç ve Gereçler: diyapazon ve kutusu, tokmak, su, kap

                                                                                                                                     

Deneyin   Yapılışı:

1. Diyapazona tokmağı ile vurduktan sonra, diyapazonun uçlarından birini hafifçe suya değdiriniz. Olanları gözlemleyiniz. 

2. Diyapazona tokmağı ile daha sert vurarak aynı işlemi tekrar ediniz.  

3. Su üzerindeki hareketleri daha iyi görebilmek için suya az mürekkep damlatarak deneyleri tekrar edeniz.

4. Meydana  gelen  sesleri  karşılaştırınız.
 

     

Değerlendirme Yapalım:

Diyapazona tokmağı ile vurduktan sonra, diyapazonun uçlarından birini hafifçe suya değdirdiğimizde, su taneciklerinin etrafa sıçradıkları görülmektedir. Diyapazonun dediği yerin etrafında bir dalgalanma hareketi gözlemlenir.

Bilgilenelim:

Ses veren cisimler titreşim hareketi yaparlar. Bu titreşim hareketi çok hızlı olursa bu titreşim hareketini gözümüzle net olarak göremeyiz.

Bir ses olduğunda titreşim hareketi etrafa dalgalar halinde yayılır. Ses dalgaları havada her tarafa doğru dairesel olarak yayılır. Ses veren kaynakların titreşim hareketleri havada dalgalar halinde yayılarak kulak kepçemizde toplanıp, kulak yolundan gelerek kulak zarını titreştirir. Böylece sesi duymuş oluruz.

Siz Deneyin:

Bir bisiklet tekerleğinin yavaştan hızlıya doğru çeviriniz. Çevirme hızı arttıkça tekerleğin iç tellerini görmenin zorlaşacağını fark edeceksiniz.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ