ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri
 

FREKANSI AYNI OLAN CİSİMLERİN  BİRBİRİNİ ETKİLEYEREK TİTREŞMESİNİN İNCELENMESİ

Deneyin  Amacı:  Rezonans olayını kavrayabilmek

Düşünce Soruları

- Tarihi köprülerden neden uygun adım yürünmesi tehlikelidir?
- Kulağınızın çınlamasının nedenlerini araştırınız

Araç ve Gereçler: 2 adet diyapazon  ve kutusu, diyapazon tokmağı                                                                                                      

Uygulama:
1-
Frekansları aynı iki diyapazonu, kutların açık kısımları birbirine bakacak şekilde yerleştiriniz.Bunun sebebi sesin şiddetini artırmak içindir.
2- Tokmak ile diyapazonlardan birine vurunuz.
3-
Çok kısa süre sonra titreşimi elinizle durdurunuz.       
4-
Diğer diyapazonun titreşerek ses çıkarıp çıkarmadığını gözleyiniz.
   

Değerlendirme Yapalım:
Frekansları aynı olması buradaki püf nokta. Enerjinin aktarılabilmesi için frekansları yakın olmalıdır.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
Diyapozonlardan birine vurarak titreştirdiğinizde, diğer diyapazonda etkiyle titreşmeye başladığını ve sesin çıktığını duyarsınız.Tokmak ile vurarak titreştirilen diyapazonu elinizle tutarak durdurursanız rezonans sonucu titreşen diyapazonun sesini daha iyi duyarsınız.

Bilgilenelim:
Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları,çevremizdeki bazı ses kaynağını etkileyerek,onlarında titreşerek ses çıkarmasına sebep olurlar.

Aynı frekansa sahip ses kaynaklarından birinin titreştirildiğinde, diğer ses kaynağını etkileyerek onu da titreştirilmesi olayına Rezonans denir.

Sizde deneyin:
Müzik aletleri arasında rezonans olayı olur mu? Araştırınız.

www.fencebilim.com - Hidayet TERECİ