Anasayfa

SESİN AKTARILMASI

Deneyin Amacı:  Ses ile taneciklerin birbirlerini nasıl etkilediğini gözlemlemek.

Düşünce Soruları?
1.
Domino taşları dizilerek hareket ettirilmesi nasıl yapılır?
2.
Bilye oynarken bilyeler nasıl etkiler?

Araç ve Gereçler:
6 adet aynı büyüklükte madeni para, 6 adet farklı büyüklüklerde madeni paralar.
                                                                                                         

Deneyin   Yapılışı:

1. Aynı büyüklükteki metal paraları eşit aralıklarla bir doğru üzerinde masa veya sıra üzerine yerleştiriniz.

2. İlk sıradaki paraya diğer paraların yönünde bir kuvvet uygulayarak bir itme veriniz ve paraların hareketlerini ve hareket miktarlarını takip ediniz, neler gözlemlediniz?

3. Aynı işlemleri farklı büyüklüklerde ki madeni paralar için tekrarlayınız?

 
     

Değerlendirme Yapalım:

1- İlk paraya kuvvet uygulandığında ne oldu?
2- Etkinin büyüklüğünde paradan para geçtikçe değişme oldu mu? Bu durumun ses iletimi ile ilgisi nedir?
3- İlk çarpışma sondaki parayı etkiledi mi?
4. Daha fazla kuvvet uygulasaydık ne olurdu?

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
- İki metal paranın çarpışması sonucu diğer paralar da hareket eder. Fakat paraların her birinin hareketi bir öncekine göre azdır. Çünkü paraların hareket enerjisinin bir kısmı sürtünme (hava, zemin ve çarpma) nedeniyle ısı vb. enerjilere dönüşmüştür. Ses dalgalarını meydana getiren taneciklerde ses dalgalarını taneciklerin bir sonraki taneciğe enerjisini aktarması ile yayılır.

Bilgilenelim:
Maddelerde ses yayılırken bir tanecik titreşirken çevresindeki taneciklerinde titremesine neden olur. Onlarda diğerlerini titreştirir ve enerjilerini birbirlerine aktarır. Fakat her etkileşmede enerjilerinin bir kısmı kaybolur yani başka bir enerji türüne dönüşür. Bu ise sesin azalmasına ve belirli mesafeden sonra duyulmamasına  neden olur. Katılar ses iletiminde en iyi özellik gösterirler. Boşlukta ise tanecik olmadığı için ses iletilemez. Ses yalıtımında bu titreşim hareketini en az yapan malzeme türü seçilir.   

Siz de deneyin
Bir kalem alıp, uzun bir masaya oturunuz. Kulağınız birini masaya dayayınız. Elinizdeki kalemle hafif den başlayarak masaya vurunuz. Oluşan sesleri dinleyiniz.

SESİN ÖZELLİKLERİ

Duyduğumuz seslerin bazısı çok şiddetli veya hafif, bazıları ince (tiz) veya kalın (bas) dır . Seslerdeki bu farklar, ses kaynaklarındaki sesin oluşma sebebine bağlıdır. Buna “Sesin Özelliği” denir.

Sesin Şiddeti: Sesin kuvvetli veya zayıf olmasını ayırt etmeyi sağlayan niteliktir. Titreşen cismin denge konumu ile yapmış olduğu uzaklığa GENLİK (salınım) denir. Titreşen cismin genliği arttıkça sesin şiddeti artar, genlik azaldıkça sesin şiddeti azalır. Bir davula tokmağı ile kuvvetlice vurulursa çıkan sesin şiddeti fazla, hafifçe vurulursa çıkan sesin şiddeti az olur. Sesin şiddetinin birimi debisel (Db) dir.

Sesin Yüksekliği: Sesin ince veya kalın olmasını ayırt etmeyi sağlayan özelliktir. Sesin yüksekliği, ses kaynağının titreşim hızına (frekansına) bağlıdır. FREKANS bir saniyedeki titreşim sayısıdır ve frekans arttıkça ses incelir,frekans azaldıkça ses kalınlaşır. Kulak 20 ile 2000 frekans aralığındaki sesleri duyabilir. 20 frekans altındaki sesleri duyamayız ve bu seslere enforsonik (ses altı) sesler denir. 20000 frekans üzerindeki sesleri de duyamayız. Bu seslere de ultrasonik (ses üstü) sesler denir.

Ayrıca sesi oluşturan bir cismin titreşim frekansı cismin boyuna, cinsine, kalınlığına ve gerginliğine bağlıdır. Kısa, ince ve gergin tel ince ses, kalın, uzun ve gevşek teller kalın ses çıkartır.