Anasayfa

TAHTA SESİ İLETİR

Deneyin  Amacı:  Katı bir madde olan tahtanın sesi ilettiğini araştırmak.

Düşünce Soruları?

1. Eskiden kapılarda neden tokmaklar bulunurdu?
2. Tahtaya vurduğumuzda sesi nasıl daha fazla ne duyabiliriz? Tartışalım.

Araç ve Gereçler: kalem, tahta masa veya sıra                                                                                                          

Deneyin   Yapılışı:

1. Masanızın veya sıranızın bir ucuna oturunuz. Elinizdeki kalemin sivri ucuyla masaya hafifçe tıklayıp sesi dinleyiniz..

2. Şimdi kulağınızı masanın veya sıranın üzerine dayayınız.  Elinizdeki kalemin sivri ucuyla masaya hafifçe tıklayıp sesi dinleyiniz..


     

Değerlendirme Yapalım:

1- Masaya kulağımızı koyduğumuzda ses havadaki sesine göre daha net duyulur.
2- Çok hafif tıkırtı sesleri bile rahatça duyulabilir.
3- Kaleme yakın mesafelerden ses daha iyi duyulur.

Deneyden çıkarılacak sonuçlar
Katı maddeler sıvı ve gazlara göre daha iyi ses iletirler. Bunu sebebi atom veya molekül dizilimleri daha sıkı ve düzgündür. Boşluklar daha azdır. Bu ise ses iletiminin daha iyi olmasını sağlamaktadır.

Bilgilenelim:
Tahta içerisinde bol boşlukların olduğu yapıdan oluşmaktadır. Tahta oluşturulan ses dalgalarını iletebildiği için tahtada iletici bir ortamdır. Boşlukların fazla olması durumunda ses iletimi çok iyi olmayacaktır. O yüzden tahtanın yapıldığı ağaç türü ses iletimini etkileyecektir. Örneğin kavaktan yapılmış tahtalarda boşluklar bolca bulunur.

Siz Deneyin: Bu deneyi dışarıda bulabileceğini en uzun tahta parçası ile yapmaya çalışın. Ses kaynağına uzaklık ile sesin şiddetinin değişimini inceleyiniz.