ı Anasayfa ı Fen Deneyleri Ses Deneyleri

DEMİR ÇUBUK SESİ İLETİR

Deneyin  Amacı:  Ses titreşimlerinin demir çubuk tarafından iletilmesini araştırmak.

Düşünce Soruları?

1. Tren rayları trenin geleceğini önceden nasıl haber verebilir?
2.
Binalarda bir çalışma yapıldığında ses tün katlarda his edilir? Neden?

Araç ve Gereçler: demir çubuk (statif çubuk), diyapazon (kutusuz), diyapazon tokmağı                    

Uygulama:
1-
Demir çubuğu elinizle tutarak, bir ucunu kulağınıza değdiriniz.
2-
Arkadaşınız diyapazonu sap kısmından tutarak, tokmağı ile diyapazon çatalına vursun.
3-
Titreşmekte olan diyapazonun sapını, çubuğun öbür ucuna dokunduralım.
4-
Kulağımızla oluşan sesi dinleyelim.

Dikkat: Kulak sağlığı için diyapazonu demir çubuğa
 yavaş vuralım.
 

     

Değerlendirme Yapalım: Demir çubuk sesi gayet iyi iletir. O yüzden sert darbelerde kulağımıza zarar vermemesine dikkat edilmelidir. Demir yoğunluğu yüksek olan bir madde olduğu için ses iletimi gayet iyidir.

Diyapazonun sesini, kulağınıza dayadığınız statif çubuk vasıtasıyla duyarsınız. Arada statif çubuk yoksa diyapazonun sesini bu uzaklıktan net olarak duyamazsınız. O halde demir sesi havadan daha iyi iletir.

Bilgilenelim:

Ses dalgalar halinde yayılır ve ses dalgalarının yayılması için gerekli ortam iletici ortamdır ve demir ses dalgalarının iletildiği en iyi ortamlardan biridir.

Siz Deneyin:
Bu deney daha geliştirilebilinir. Çok uzun bakır teller kullanılarak ses titreşimleri uzak yerlerden duyulabilir.

www.fencebilim.com
- Hidayet TERECİ