Fizik

     Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)

 |Ana Sayfa|    

  Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
Akışkanlarda Kaldırma Kuvveti YGS Fizik Soruları

S.1) A ve B cisimleri sırasıyla su ve sıvı yağ içine konuluyor. A ve B cisimlerinin yarı hacmi sıvılara batmıştır. Cisimler sıvı içinde dengede olduğuna göre;
            
I- A ve B cisimlerinin yoğunluğu eşittir.
II- Su ile A cisminin yoğunluğu eşittir.
III- A cisminin yoğunluğu B cisminden fazladır.
          
ifadelerinden hangileri doğrudur?

   
 
 

dsu > dsıvı yağ

A) Yalnız I

B) II ve III

 

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III
 

S.2) Özdeş 3 bilye dinamometre de 18 Newton ağırlığında geliyor. K noktasından ip kesilip şekildeki gibi bir bilye su içinde kalacak şekilde iki bilyenin ağırlığı ölçülüyor. Son ölçülen ağırlık kaç newton olabilir?

A) 10

B) 12

C) 18

D) 20

E) 22  
 
 

S.3) Kap içindeki K cismi ve bir miktar su şekilde görüldüğü gibi durmaktadır. Kaba sıvı yağı dökülüyor.
             
Buna göre;
I- K cismine uygulanan kaldırma kuvveti artar.
II- Kabın toplam ağırlığı değişmez.
III- K cisminin batan hacmi artar.
           
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

 

 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 
 
            
S.4)
Bir K cismi aynı yerde önce havada, havası boşaltılmış bir fanus içinde bir ip ile asılıyor.
            
Buna göre;
I- K cismine uygulanan kaldırma kuvveti artar.
II- İpteki gerilme kuvveti değişir.
III- Cismin ağırlığı değişir.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
 

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III  

 

 

            
S.5)
Su içine konulan eşit bölmeli K cismi Şekil-I’deki gibi dengede kalıyor. K cismi üzerine özdeş 2 M bilyeleri konulduğunda Şekil-II’deki gibi dengede kalıyor. Buna göre K cismi ile M bilyesinin ağırlıkları oranı nedir? (GK/GM=?) 

     

A) 3

B) 2

C) 1

D) 0,5

E) 0,1

 
 
 

İleri >>>

 

Yasal Uyarı: www.fencebilim.com sitesinde Hidayet TERECİ tarafından üretilen soruların her hakkı Hidayet TERECİ'ye aittir. Sorular kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin veya soru resimleri aynen veya kısmen değiştirilerek herhangi bir yerde yayımlanamaz, çoğaltılamaz.

 
 
Çözüm 1: Cisimlerin hacimlerinin yarısı battığına göre A cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğunun yarısı kadardır. b cisminin yoğunluğu sıvı yağın yoğunluğunun yarısı kadardır. Cevap C
 
Çözüm 2: Her bilyenin ağırlığı 6 N dur. İki bilyenin ağırlığı 12 Newton dur. İki bilyenin biri su içinde olduğu için dinamometre 12 den küçük bir değer gösterir.   Cevap A
 
Çözüm 3: Kaba sıvı döküldüğü için ağırlığı artar. II yanlış I ve III doğrudur. Cismin sıvı içinde kalan hacmi (batan hacmi) artmıştır. Batan hacim artarsa kaldırma kuvveti artar.  Cevap C 
 
Çözüm 4:  Havanın bir kaldırma kuvveti vardır. Boşlukta ise kaldırma kuvveti yoktur. O halde I yanlış, II doğru, III yanlıştır. Cismin ağırlığı aynı yerde olduğu için değişmez. 
Cevap A)
 
Çözüm 5:  Sadece K cisminin ağırlığı V hacimde suya batma sağlamış, K, M ve M birlikte 3V kadar suya batma gerçekleşmiş. O halde M bilyeleri özdeş olduğuna göre tek M bilyesi V kadar batma sağlayacaktır. Buradan K ve M'nin ağırlıkları eşit olduğu anlaşılır. GK/GM=1  Cevap C) 
 
 

İleri >>>