Fizik

     Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)

 |Ana Sayfa|    

  Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
BAĞIL HAREKET FİZİK LYS SORULARI

S.1) Akıntının yere göre hızı Va olduğu bir nehirde O noktasından yere göre V hızıyla hareket eden bir yüzücü 10 saniyede karşı kıyıya B noktasından çıkıyor. Bu yüzücü suya göre V hızı ile O noktasından A noktasına doğru yüzseydi karşı kıyıya kaç saniyede ulaşırdı?

A) 15

B) 12

C) 10

D) 5

E) 4

 
               


 
   
S.2) O noktasından K noktasına doğru 4 m/s hızla yüzmeye başlayan bir yüzücü M noktasından karşı kıyıya çıkıyor. Akıntı hızı kıyıya paralel olduğuna göre
IKLI uzunluğunu kaç metredir?
 

A) 60

B) 40

C) 20

D) 10

E) 80

 


   

S.3) İki uçak, aralarındaki uzaklık d iken, yere göre 2v ve 3v büyüklüğünde sabit hızlarla, paralel doğrular boyunca birbirine doğru uçarak karşılaşıyor. Karşılaşma süresi, uçakların hareket doğrultusuna paralel ve yere göre v büyüklüğünde sabit hızla rüzgâr esiyorken t1 , hiç rüzgâr esmiyorken de t2 oluyor.
Buna göre, t1/t2 oranı kaçtır?

   A) 1/2          B) 1         C) 5/4          D) 5/3         E) 5/2

    
 
   

Yasal Uyarı: www.fencebilim.com sitesinde Hidayet TERECİ tarafından üretilen soruların her hakkı Hidayet Tereci'ye aittir. Sorular kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin veya soru resimleri aynen veya kısmen değiştirilerek herhangi bir yerde yayımlanamaz, çoğaltılmaz.

   

İleri >>>

   
Çözüm 1:  Yüzücü karşıya V hızının dik bileşeni ile geçer. Hızın dik bileşeni V x sin30 dan V/2 bulunur. V/2 dik hızıyla 10 saniyede karşıya geçmiş. O halde V hızıyla O noktasından A noktasına dik olarak yüzdüğünde karşıya 5 saniyede  geçer. Cevap D) 5 saniye
   
Çözüm 2: KOM üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için akıntının hızı Va 4 m/s olmalıdır. Yüzücünün kıyıya göre dik hızı Vdik = V . Cos 60 ile bulunur.
Vdik = 4 . 0,5 = 2 m/s,
Karşıya geçme süresi   Vdik = X . t,  2 m/s = 20 metre . t   den t= 10 saniye 
Yüzücü akıntı ile birlikte 10 saniye boyunca sürüklenir.
IKMI = 4 m/s x 10 saniye =  40 metre  ise
IKLI uzunluğu = 20 metre olur. Cevap C)
   
Çözüm 3: V hızı ile rüzgar estiğinde uçağın birinin hızı V kadar artarken diğerinin hızı V kadar azalır. İki uçakta toplam hız artışı sıfır olur.
O halde rüzgar eserken veya esmiyorken iki uçağın karşılaşma süreleri aynı olur.
t1=t2  
Cevap B)  1
   

İleri >>>