Fizik

     Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)

 |Ana Sayfa|    

  Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
ELEKTRİKSEL KUVVET FİZİK LYS SORULARI
S.1) -2Q yükü ile yüklü özdeş A ve B cisimleri şekildeki gibi θ açısı ile sabit bir duvara asılmıştır. İpteki gerilme kuvvetleri eşit ve T oluyor. Yüklü cisimlere aynı anda özdeş yüksüz cisimler değdirildiğinde A ve B cisimleri yine dengede kalıyorlar. Buna göre ilk duruma göre ;
İplerdeki gerilme kuvveti T, ipler arasındaki açı θ ve cisimler arasındaki elektriksel kuvvet F dir.

Bu büyüklüklerden hangisi veya hangileri kesinlikle azalır?
 

A) T

B) θ

C) T ve θ

 

 

 

D) T ve F

E) θ, T ve F

 


 
S.2) Yükleri -9 ve +1 Coulomb olan özdeş iletken küreler 20 cm uzakta iken birbirlerine çekim kuvveti uyguluyorlar. Buna göre;
I- Kürelere uygulanan kuvvetler eşittir.
II- Küreler yaklaştırıldıkça çekim kuvvetinin büyüklüğü artar.
III- Küreler dokundurulup aynı uzaklığa konulursa etki eden kuvvetin büyüklüğü artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
 

A) I, II ve III

B) I ve II

C) I ve III

 

 

 

D) II ve III

E) Yalnız I

 


 

Yasal Uyarı: www.fencebilim.com sitesinde Hidayet TERECİ tarafından üretilen soruların her hakkı Hidayet Tereci'ye aittir. Sorular kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin veya soru resimleri aynen veya kısmen değiştirilerek herhangi bir yerde yayımlanamaz, çoğaltılmaz.

 

İleri >>>

 
Çözüm 1: Yükler azaldığı için aradaki mesafe azalacaktır. Mesafe azalınca açı azalır. Açı azalınca tanjant değeri azalır. Kütle değişmediğine göre F kuvveti de azalır. F azalınca T ip gerilmesi de kesin azalır.  Cevap E)
 
Çözüm 2: Çekim kuvvetleri eşit büyüklüklerde fakat zıt yönde olduğu için eşit değildir. I yanlış. Dokundurulup ayrıldığında -4 C luk yükler olur. III doğru  Etki eden kuvvetin büyüklüğü uzaklık ile ters orantılı olduğu için II doğru.  Cevap D)
 

İleri >>>