|Ana Sayfa|

 

 

     Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)

| biyoloji anasayfa |

  Bilimsel Haberler - Eğitim - Teknoloji -  Buluş  - Fizik - Kimya - Biyoloji - İcat - Sanat
Deney İzle Üstün Yetenek Zeka Oyunları Projeler Akıl Küpü İcatlar IQ - Test Notlar Gök Bilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Bilgi Yarışması Sunular Bilim İnsanları Robot En-ver Gülmece Ana sınıfı  Sınıf Öğrt.
 
Biyoloji Konuları
9. Sınıf Konuları
Bilimsel Yöntem
Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Canlıların Ortak Özellikleri
İnorganik Bileşenler
Organik Bileşenler
Yağlar ( Lipitler )
Proteinler
Nükleik Asitler
Vitaminler
ATP ve Enzimler
Çekirdek
Prokaryot ve Ökaryot Hücreler
Endosimbiyoz, Koloniler
Kök Hücreler
Canlıların Sınıflandırılması
Bakteriler
Arkeler
Protista
Mantarlar
Bitkiler
Omurgasız Hayvanlar
Hücre
Hücre Zarı ve Duvarı
Madde Geçişleri
Sitoplazma, Ribozom
Endoplazmik Retikulum
Golgi Aygıtı, Lizozom
Sentrozom, Sil ve Kamçı
Hücre İskeleti
Mitokondri
Plastidler
Kofullar
Karbonhidratlar Genel
Monosakkaritler
Disakkaritler
Polisakkaritler
 
12. Sınıf Konuları
 
Hayatın Başlangıcı ve Evrim
Heterotrof ve Yaradılış Görüşleri
Evrim
Lamarck'ın Evrim Görüşü
Darwin'in Evrim Görüşü
Nükleik Asitlerin Keşfi ve Genetik Rolü
DNA'nın Yapısı
DNA'nın Eşlenmesi
Replikasyonun Mekanizması
RNA Çeşitleri ve Ribozom
Protein Sentezi
Genetik Kodun Çözümlenmesi
Polipeptid Yapımı
Bir Gen - Bir Polipeptid Hipotezi
Gen ve Çevre
Bitkilerin Yapısı
Bitkisel Dokular
Meristem Doku
Temel Doku,Parankima
Kollenkima
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Gen Mühendisliği
Gen Klonlama
Bitkilerde Klonlama
Hayvanlarda Klonlama
Genetik Mühendisliğinin Pratik Uygulamaları
Adli Uygulamalar
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
Kök Sistemi
Kökte Primer ve Sekonder Yapı
Gövde
Otsu Gövde
Odunsu Gövde
 
 
 
 
 

 

 
10. Sınıf Konuları
Mitoz Bölünme
Hücre Döngüsü
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
Dişi Üreme Sistemi
Erkek Üreme Sistemi
Üreme Sağlığı
İnvitro Fertizilasyon
 Aile Planlaması
Gebelikten Doğuma
Embriyonik Örtüler
Kalıtım Temel Kavramlar
Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları
Mendel İlkeleri
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Soy Ağaçları
Kontrol (Geri) Çaprazlama
Eksik Baskınlık
Eş Baskınlık (Kodominansi)
Çok (Multipl) Alellik
Kan Uyuşmazlığı
Kromozom Teorisi
Bağlı Genler
Canlılarda Eşeyin Belirlenmesi
Eşeye Bağlı Kalıtım
 
11. Sınıf Konuları
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Fotosentez
Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
Bakteri Fotosentezi
Kemosentez
Oksijensiz Solunum
Solunum
Oksijenli Solunum
Glikoliz
Krebs Döngüsü
Elektron Taşıma Sistemi
Solunum Katsayısı
İnsanda Sindirim Sistemi
Besinlerin Sindirimi
Emilim
İnsanda Solunum Sistemi
Gaz Alış Verişi
Soluk Alış Verişi
Solunum Gazlarının Taşınması
Dolaşım ve Vücut Savunması
Omurgalılarda Dolaşım
İnsanda Dolaşım Sistemi
Büyük ve Küçük Dolaşım
Kanın Yapısı ve Görevleri
Kan Hücreleri
Kan Grupları ve Pıhtılaşma
Vücudun Savunulması
Bağışıklık ve Alerji
Boşaltım Sistemleri
Boşaltım Maddeleri
Boşaltım Yapıları
İnsanda Boşaltım Sistemi
İdrarın Oluşumu
Destek ve Hareket Sistemleri
İnsanda Destek ve Hareket
İnsanda İskelet Sistemi
İnsanda Kas Sistemi
Kas Kasılma Mekanizması
Denetleme ve Düzenleme
Omurgalılarda Sinir Sistemi
İnsanda Sinir Hücresi
Glia Hücreleri
Nöron Çeşitleri
İmpuls Oluşumu ve İletimi
Endokrin Sistem
Endokrin Bezler, Hipofiz
Tiroid Bezi
Paratiroid Bezi
Böbrek Üstü Bezleri
Pankreas
Eşeysel Bezler
Hormonların Çalışma Mekanizması
Hayvanlarda Davranış
Doğuştan Gelen Davranışlar
Öğrenilmiş Davranışlar
Sosyal Davranışlar
Etil Alkol Fermentasyonu
Laktik Asit Fermantasyonu
 
 
     
     


Bir söz: Delilik, aynı yöntemler ile farklı sonuçlar ummaktır.  Einstein

 

- Biyoloji Konuları
- Konu Anlatım Video
- Biyoloji Deneyleri
- Biyoloji Deney Videoları
- Kazanım Testleri
- Biyoloji Sunuları
- Biyoloji Sınav Soruları
- Biyoloji Dökümanları
- Biyoloji Terim Sözlüğü
 
 Biyoloji Haberleri
 İnsan beyninde keşif
 Filler, köpekleri geçti
 Kanseri yok etti
 "Aşk hormonu"
 Türk balına ödül
 "Ceset çiçeği" açtı! 
 Çinliler devasa sebze...
 Kalbin ilacı müzik! 
 Uykusuzluk  ve hafıza
 Süper buğday
 Diyabet tedavisi
 Anne sütü  ve bakteriler
 Nar kabuğu ve deva
 Farelerin ''aklı okundu''
 Beyin tümörü tedavisi
 Pankreas kanseri
 Pirana çenesi
 Bakteri hücresine veri
 
   Fizik
   Kimya
    Biyoloji