Facebookta Paylaş    
 
 
 
 

Fen "beceri, hüner" sözcüklerinden alıntıdır.

 
 
  |Ana Sayfa| FenceBilim Bilimsel Haberler - Eğitim - Buluş - Sanat - Yaşam - Teknoloji - İcat - Keşif - Zeka - Akıl ...
 
 
Deney İzle Üstün Yetenek Zeka Oyunları Projeler Akıl Küpü İcatlar IQ - Test Gök Bilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Bilgi Yarışması Sunular Bilim İnsanları Robot En-ver Okul Öncesi Sınıf Öğrt.
 
 
  Fen Bilimleri
  Konular
  Deneyler
  Yazılı Soruları
  E-Test
  Kim 500 milyar ister
  Flaşlar
  Bulmacalar
  Kavram Haritası
  Sunular
  Video Anlatım
  Planlar
  Zümreler
  Yaşam
  Laboratuar
  Deney Video
  Test
  Sorular
  LGS
  Fizik
  Kimya
  Biyoloji
  Fen Siteleri
  fenokulu
  fensayfam
  fenci.gen.tr
  diğerleri...
  Fizik Siteleri
  Onlinefizik
  Kolayfizik
  Atomcuk
  diğerleri...
  Kimya Siteleri
  Kimyaevi
  Kimyaokulu
  Kimyaturk
  diğerleri..
  Biyoloji Siteleri
  Biyolojisitesi
  Lisebiyoloji
  Biyoweb
  diğerleri..
  Eğitim Siteleri
  Eğitimsitem
  dersimiz
  diğerleri..
 
 

 Fen Bilimleri Testleri - LGS Fen Testleri - MEB Fen Kazanım Testleri 

  8. Sınıf Fen - LGS -MEB Kazanım Testleri   7. Sınıf Fen -MEB Kazanım Testleri  
  6. Sınıf Fen -MEB Kazanım Testleri   5. Sınıf Fen -MEB Kazanım Testleri  
       
  www.fensepetim.com   www.evdekifen.com
   
   
   
   
  4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri-3      
  3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri-3     www.fenbilim.net
     
  www.fenci.gen.tr  
   
   
     
    www.fenkurdu.com
     
  www.testlericoz.com    
    www.sanalokulumuz.com
   
   
   
  4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri-1  
  3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri-1     4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri-2  
      3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri-2  
  Diğer Testler  
   5. Sınıf I. Ünite Değerlendirme Testi  
   Isı ve Sıcaklık Konusu ile İlgili Test  
   Basınç Konusu ile İlgili Test  
   Karışık Konulu Test  
   Kuvvet ve Hareket Konulu Test  
   Canlılarda Üreme ve Gelişme  
   Bitkiler ve Özellikleri  
   Kulak ve Burun Özellikleri  
     
  Örnek Karma Test Soruları  
  S.1-  Deniz bir kutuyu 500 metre ileriye götürmek istiyor. Kutuyu aşağıdakilerden hangisi gibi götürürse en az iş yapmış olur?   

A) Yerden kucağına alarak        B) İple çekerek
    
C) El arabası ile taşıyarak          D) Eliyle iterek
 
     
  S.2- Nergis çiçeği bulunan bir odada uzun süre kaldığımızda, çiçeğin kokusunu alamaz hâle geliriz. Odaya fırından yeni çıkmış ekmek getirilirse kokusunu hemen alırız. Bu durumu aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A) Alışkın olduğumuz tat ve kokuları, duyu sinirleri daha net algılar.
B) Bir maddeye karşı duyarsızlaşan duyu sinirleri, başka maddeyi algılayabilir.
C) Bir kokunun net olarak algılanmasında hafızamız etkilidir.
D) Koku ve tat alma duyu sinirleri birbiriyle bağlantılı çalışır.
 
     
  S.3- Bir araştırmacı, Y bitkisinin tuzlu bataklıkta yaşayan bireylerinin dik ve kuvvetli gövdeli; kıyı yamaçlarında yaşayan bireylerinin ise sürünücü ve zayıf gövdeli olarak geliştiğini gözlemiştir. Araştırmacı, bitkinin gelişimindeki bu farklılığın kalıtsal mı, çevresel mi olduğunu anlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İki gruptan aldığı bitki örneklerinin boy ve ağırlıklarını karşılaştırmalı        
B) İki gruptan aldığı bitki örneklerini, aynı bahçede yetiştirip gözlem yapmalı
C) Bitkilerin kendi ortamlarında ne kadar sürede, ne kadar büyüdüklerini hesaplamalı  
D) Yamaçtakilere her gün su vererek, bataklıktakilere hiç su vermeden gözlem yapmalı
 
     
 
S.4-   Atom Son yörüngedeki e sayısı   Molekülünün içerdiği bağ
  P 7 elektron Tekli kovalent
  R 6 elektron İkili kovalent
  S 5 elektron Üçlü kovalent

Çizelgede verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin element molekülü üçlü kovalent bağ içerir?

A) Z  (16 e)        B) Y (12 e)         C) X (7 e)          D)  T (17 e)

 
     
  S.5- Bir araştırmacı, Y bitkisinin tuzlu bataklıkta yaşayan bireylerinin dik ve kuvvetli gövdeli; kıyı yamaçlarında yaşayan bireylerinin ise sürünücü ve zayıf gövdeli olarak geliştiğini gözlemiştir. Araştırmacı, bitkinin gelişimindeki bu farklılığın kalıtsal mı, çevresel mi olduğunu anlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İki gruptan aldığı bitki örneklerinin boy ve ağırlıklarını karşılaştırmalı      
B) İki gruptan aldığı bitki örneklerini, aynı bahçede yetiştirip gözlem yapmalı
C) Bitkilerin kendi ortamlarında ne kadar sürede, ne kadar büyüdüklerini hesaplamalı       
D) Yamaçtakilere her gün su vererek, bataklıktakilere hiç su vermeden gözlem yapmalı 

S.6- Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımının sağlanması amacıyla yapılan uygulamalardan değildir?

A) Pencerelerde çift cam kullanılması
B) Otomobillerin egzozuna susturucu takılması
C) Kalorifer peteklerinin pencere altlarına konulması
D) Binaların duvar aralarına köpük ve lâstik malzemeler konulması
 

S.7- Kamuflaj;
hayvanların bazılarının, kendilerini ortama uydurarak düşmanlarından korunmasıdır.
 
Aşağıdakilerden hangisi kamuflaja örnek değildir?


A) Çayırlarda yaşayan bazı çekirgelerin yeşil renk alması
B) Bir bukalemunun üzerinde durduğu ağaç dalının rengini alması
C) Bir arı türünün sıcak ortamda yetiştirilen bireylerinin açık renkli olması
D) Dil balığının, üzerinde yattığı çakıl taşlarının renk ve desenini alması

S.8
- Aşağıdaki olayların hangisi basıncın etkisiyle oluşmaz?

A) Yükseklere çıkan kişilerde kulak ağrısının hissedilmesi
B) Yükseklere çıkıldıkça suyun kaynama sıcaklığının azalması
C) Açılan soda şişesinde hava kabarcıklarının oluşması
D) Bir cismin ekvatordaki ağırlığı ile kutuplardaki ağırlığının farklı olması

Cevaplar: 1-A, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-D   

 
     
   
 
     
Bir söz: Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun