Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)  

 

 |Ana Sayfa|    

  Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
İŞ - GÜÇ - ENERJİ YGS FİZİK SORULARI
S.1) Sürtünmeli yatay bir düzlemde duran K cismine F1, F2 ve F3 kuvvetleri etki ediyor. Cisim F2 kuvveti yönünde hareket ediyor. K cismi t sürede W net işini yapıyor.

Buna göre, hareket yönü aynı kalmak koşuluyla,

I. F3 kuvvetini azaltma

II. F2 nin büyüklüğünü azaltma

III. K nin kütlesini azaltma
IV. F1 kuvvetini artırma

işlemlerinden hangisi yapılırsa, aynı t sürede yapılan W net işi artar?

 

A) I ve IV             B) II ve IV                 C) II ve III

                  D) I ve II              E) I ve III

 

S.2) 60 kg kütleli Küşat sürtünmesiz yolda yatay düzlemdeki k noktasından kaykayı ile ilk hızsız harekete başlıyor. Eğik düzlemde kendini serbest harekete bırakarak m noktasından V hızıyla geçiyor. Kürşat sırtına 10 kilogram çanta alarak aynı hareketi tekrarlıyor ve m noktasından ikinci kez geçiyor. M noktasında ikinci kez geldiğinde ilk geçişine göre potansiyel enerjisi (Ep), hızı (V) ve kinetik enerjisi (Ek) nasıl değişir?

 

 

Ep

V

Ek

A)

 

Değişmez

Artar

Artar

B)

 

Atar

Artar

Artar

C)

 

Artar

Değişmez

Artar

D)

 

Değişmez

Değişmez

Değişmez

E)

 

Azalır

Değişmez

Değişmez


 

S.3) Bir çivi tahtaya çekiçle vurularak çakılıyor. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ve hangileri doğrudur?
I- İş yapılmıştır.
II- Çivinin sıcaklığı artmıştır.
III- Etki kuvveti tepki kuvvetinden büyüktür.

A Yanlız I B I ve II C I ve III
D II ve III E I, II ve III    


 

 

Yasal Uyarı: www.fencebilim.com sitesinde Hidayet TERECİ tarafından üretilen soruların her hakkı Hidayet Tereci'ye aittir. Sorular kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin veya soru resimleri aynen veya kısmen değiştirilerek herhangi bir yerde yayımlanamaz, çoğaltılmaz.

 

İleri >>>

 
Çözüm 1: Cisim F2  yönünde gittiği için F2,   F1 kuvvetinden büyüktür. Net kuvvet F2-F1 olur. I ve II seçenekler net kuvveti azaltır. Bu yüzden cisim t süresince daha az yol alır. Bu durumda iş (W) azalır. (iş=kuvvet x yol)
Cismin kütlesi azaltılırsa, Kuvvet= kütle x ivme ifadesine göre cismin ivmesi artar, dolayısı ile hız değişimi daha fazla olur. Bu sebeple t sürede daha fazla yol alır. İş artar.  Cevap C)  Yalnız III
 
Çözüm 2: Sürtünmesiz düzlem olduğu için cismin hızı kütleden bağımsızdır. Bu yüzden hız değişmez. Kürşat'ın ağırlığı arttığı için potansiyel enerjisi (Ep) artar. Ep kinetik enerjiye dönüştüğü için kinetik enerjisi (Ek) de artar. Cevap C)
 
Çözüm 3: K cisminin kütlesini azalttığımızda t sürede daha fazla yol alır. F3 kuvvetini azalttığımızda sürtünme azalır. Cisim daha fazla yol alır ve net kuvvet artar. İş=Kuvvet x Yol olduğu için,  Cevap E) I ve III
 

İleri >>>