Fizik

     Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)

 |Ana Sayfa|    

  Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
MADDE ve ÖZELLİKLERİ II - LYS  FİZİK SORULARI

S.1. I hacimli kap hareketli, sızdırmaz pistonuna kuvvet uygulanarak II konumuna getiriliyor. Kap içindeki gazın hacmi azalıyor.

Buna göre;
I- Gazın yoğunluğu sabit kalmıştır.
II- Gazın kütlesi artmıştır.
III- Gaz taneciklerinin çarpışma sayısı atmıştır.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III                   E) II ve III

 
 

S.2. Yarıçapı 10 cm olan bir silindirin yüksekliği 30 cm dir. Bu silindirin 1/3’ü yoğunluğu 2 g/cm3 sıvı ile 2/3’ü ise yoğunluğu 5 g/cm3 olan farklı bir sıvı ile dolduruluyor. İki sıvı birbiri içinde homojen karışıyor.

Buna göre karışımın kütle ve özkütlesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? (π=3 alınız.)

 

Kütle (kg)

Özkütle (g/cm3)

A)

12

4

B)

12000

3

C)

36

4

D)

120

3

E)

16000

4

 
 

 

 
 

 

Yasal Uyarı: www.fencebilim.com sitesinde Hidayet TERECİ tarafından üretilen soruların her hakkı Hidayet Tereci'ye aittir. Sorular kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin veya soru resimleri aynen veya kısmen değiştirilerek herhangi bir yerde yayımlanamaz, çoğaltılmaz.

   

İleri >>>

   

Çözüm 1: İdeal gaz denklemine göre hacmi azalan gazın basıncı, sıcaklığı ve taneciklerini çarpışması artar. Kap sızdırmaz olduğu için gazın kütlesi sabittir. Kütle sabit hacim azaldığı için yoğunluk artar.
Cevap C)  Yalnız III

   
Çözüm 2: 2 g/cm3 ten V hacminde, 5 g/cm3 den 2v hacminde karıştırılıyor.
Ortalama yoğunluk, dort = (2 x V + 5 x 2V) / (V + 2V) = 12V/3V = 4 gr/cm3

V = π x r2 x 10 =  3 x 102 x 10 = 3000 cm3
2V =  6000 cm3
M1 = 2 x 3000 = 6000 gram = 6 kg
M2 = 5 x 6000 = 30000 gram = 30 kg

M1 + M2 = 36 kg (Toplam Kütle)

Cevap C)  Kütle 36 kg, Yoğunluk 4 g/cm3

 

İleri >>>