Benden sonra tufan!... MMe de Pompadour

 
 
  |Ana Sayfa| FenceBilim Bilimsel Haberler - Eğitim - Buluş - Sanat - Yaşam - Teknoloji - İcat - Keşif - Zeka - Akıl ...
 
 
Deney İzle Üstün Yetenek Zeka Oyunları Projeler Akıl Küpü İcatlar IQ - Test Notlar Gök Bilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Bilgi Yarışması Sunular Bilim İnsanları Robot En-ver Gülmece Ana sınıfı  Sınıf Öğrt.
 
 
  Fen ve Teknoloji
  Konular
  Deneyler
  Yazılı Soruları
  E-Test
  Kim 500 milyar ister
  Flaşlar
  Bulmacalar
  Kavram Haritası
  Sunular
  Video Anlatım
  Planlar
  Yaşam
  Laboratuar
  Deney Video
  Test
  Sorular
  TEOG
  Fizik
  Kimya
  Biyoloji
  Fen Siteleri
  fenokulu
  fensayfam
  fenci.gen.tr
  diğerleri...
  Fizik Siteleri
  Onlinefizik
  Kolayfizik
  Atomcuk
  diğerleri...
  Kimya Siteleri
  Kimyaevi
  Kimyaokulu
  Kimyaturk
  diğerleri..
  Biyoloji Siteleri
  Biyolojisitesi
  Lisebiyoloji
  Biyoweb
  diğerleri..
  Eğitim Siteleri
  Eğitimsitem
  dersimiz
  diğerleri..
 

 

Seviye Belirleme Sınavı ( SBS)    

 
 
2009 yılı 6. SBS Sınavı Soru Kitapçığı (B)
2009 yılı
6. SBS Soru Kitapçığı (A)
2009 yılı
7. SBS Soru Kitapçıkları
2009 yılı
8. SBS Soru Kitapçıkları
2008 Yılı 7. SBS Soruları ve Cevap Anahtarları
2008 Yılı
6. SBS Soruları ve Cevap Anahtarları

2008 OKS Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir?
İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.
SBS de soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır. SBS de Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır.
 
SBS de tek puan türü hesaplanacaktır.
6. sınıflarda 80 adet
7. sınıflarda 90 adet
8. sınıflarda 100 adet  soru sorulacaktır.
      

Ders Adı

Ders Saati
6. Sınıf Soru Sayısı
7. Sınıf Soru Sayısı
8. Sınıf Soru Sayısı
Türkçe
5
19
21
23
Matematik
4
16
18
20
Fen ve Tek.
4
16
18
20
Sosyal Bil.
3+2
16
18
20
Yabancı Dil
4
13
15
17

TOPLAM

22
80
90
100


Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav mıdır?
Zorunlu bir sınav değildir. Orta öğretime geçişte öğrenci puanına etki edeceğinden SBS' ye girilmesi tavsiye edilir. Herhangi bir sebeple SBS' ye katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBS puanı olarak kabul edilecektir.
SBS yılda bir kez yapılacak, telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır. Açık İlköğretim Okulu öğrencileri yaşları itibariyle ortaöğretim nüfus çağını geçmemeleri koşuluyla dilerlerse SBS ye girebilecektir. Özel eğitime muhtaç öğrenciler isterlerse SBS ye girebilecektir.

Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP) nedir? Öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır. Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) nedir?
6. sınıf puanı (SP6) %25,
7. sınıf puanı (SP7) %35
8. sınıf puanı (SP8)  %40

Davranış Puanı (DP) nedir? İlköğretim okullarında; öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır?

Sınıf Puanı nedir? İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıflar için SBS Puanı (% 70), Yıl Sonu Başarı Puanı (%25) ile Davranış Puanlarını (% 5) her 3 puan türün için ayrı ayrı hesaplanarak yerleştirmede kullanılacak olan puandır.  

SBS testlerin ağırlık katsayıları ne olacak?
Türkçe 4, Matematik 4, Fen 3, Sosyal Bilgiler 3, Yabancı Dil 1
        
Kılavuzlar; www.meb.gov.tr ve oges.meb.gov.tr  internet adreslerinden yayımlanacaktır.
 
     
Bir söz: Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun
     
 
  Eğitim için...
  Biliyor musunuz?
  Robot Kulübü
  Haber Arşiv
  Rehberlik
  Zeka Oyunları
  Üstün Yetenek
  Anasınıfı
  Sınıf Öğretmenliği
  Sunu-Slayt
  İcatlar
  Bilgi Yarışması
  Notlar
  Bilimsel Bilgiler
  IQ ve Test
  Akıl Küpü
  En-Ver
  Kalemimden
  Bilim İnsanları
  Gülmece
  Göz Yanılmaları
  Bilimsel Fotoğraflar
  Bilge Sözleri
  Temel :)
  Sağlık Olsun
  İdeal kilo?
  Astronomi
  Bilim Tarihi
  Eğitim Kitapları
  Makaleler
  Teknoloji-Tasarım
  100 Temel Eser
  Periyodik Tablo
  Mevlana