Kese doldukça, kalp boşalır. V. Hugo

 
 
  |Ana Sayfa| Bilimsel Haberler - Eğitim - Buluş - Sanat - Yaşam - Teknoloji - İcat - Keşif - Zeka - Akıl ...
 
 
Deney İzle Üstün Yetenek Zeka Oyunları Projeler Akıl Küpü İcatlar IQ - Test Notlar Gökbilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Bilgi yarışması Sunular Bilim İnsanları Ana sınıfı En-ver Sağlık Gülmece Robot
 
 
  Fen ve Teknoloji
  Konular
  Deneyler
  Yazılı Soruları
  E-Test
  Kim 500 milyar ister
  Flaşlar
  Bulmacalar
  Kavram Haritası
  Sunular
  Video Anlatım
  Planlar
  Yaşam
  Laboratuar
  Deney Video
  Test
  Sorular
  TEOG
  Fizik
  Kimya
  Biyoloji
  Fen Siteleri
  fenokulu
  fensayfam
  fenci.gen.tr
  diğerleri...
  Fizik Siteleri
  Onlinefizik
  Kolayfizik
  Atomcuk
  diğerleri...
  Kimya Siteleri
  Kimyaevi
  Kimyaokulu
  diğerleri..
  Biyoloji Siteleri
  Biyolojisitesi
  Lisebiyoloji
  Biyoweb
  Eğitim Siteleri
  Eğitimsitem
  dersimiz
  diğerleri..
 

 


ETİKETLEME

Çocuğumuza “üstün yeteneklisin” cümlesini asla kullanmayalım/kullandırmayalım. Veliler çocuklarını üstün yetenek potansiyeline sahip bireyler olarak görmelidirler. Zaman içinde üstün yetenekli olup olmadığını kendisinin yaptığı veya ortaya koyduğu çalışmalar ispatlayacaktır. Bir çocuk üstün yetenek potansiyeline sahip olabilir; fakat zaman içerisinde değişik sebeplerden dolayı (aile, çevre, sağlık vb.) bireyin yetenekleri ortaya çıkamayabilir. Herhangi bir ilin köyünde yaşayan çiftçi veya çoban, üstün yetenek potansiyeline sahip olabilir; fakat ne kendisi, ne başkası farkında değildir. Bu bireyin yeteneğini ortaya çıkartacak şartlar oluşmadığı için potansiyeli parlamadan sönüp gidecektir. Çocuğunuz ne kadar yetenekli olursa olsun çalışmadan, kendini geliştirmeden üstün yeteneğini ortaya koyamaz. Potansiyelden daha çok potansiyeli doğru kullanabilme ve davranışa dönüştürebilmedir. Bu yüzden yetenekli bireylerin yılmayan bir alanda sebat ederek çalışan ve profesyonellerden destek alarak kendini geliştiren kişiler olmalıdır.

Bilemeyeceğimiz sayıda keşfedilememiş üstün yetenekli insanlar, Dünya'ya gelmiş ve gitmişlerdir. Üstün yetenekli kişi çalışmalarını ve buluşlarını insanlık ile paylaşmadıkları takdirde hiç kimse bu kişinin üstün yetenekli olduğunu bilemeyecektir.

Çocuklarımıza üstün yetenekli etiketlemesi yapmamıza gerek yoktur. Süreç içerisinde yaptıkları çalışmalar kendisini ispatlamaya yetecektir. Ailelerin övünç kaynağı olması için çocukları heba etmeyelim. Unutmayın! Ülkemizdeki zekâ testlerinin geçerlilik ve güvenirliği sorgulanmaktadır. Çocuğunuzun eğitim ortamı, sağlık, beslenme, aile, çevre vb. sebeplerden dolayı zekâ seviyesinde azalmalar olabilir. Zaten asıl amaç, üstün potansiyelli öğrencilerin yardımcı eğitimlerle yeteneklerini geliştirmektir. Sorunlarına önceden çözüm bulmaktır.
 
Genellikle üstün yetenekli denildiğinde bilim adamları akla geliyor. Birçok sporcu, müzisyen, ressam üstün yeteneklidir. Örneğin Naim SÜLEYMANOĞLU bedensel/kinestetik zekâ alanında, Fazıl Say veya İdil BİRET müziksel/ritmik zekâ alanında üstün olduklarını ispatlamıştır. Usein Bolt spor alanında değil atletizmin sadece 100 ve 200 metre koşularında üstün yeteneklidir. Ve unutulmamalıdır ki bu üstün yetenekliler dünya çağında başarı kazandıkları halde yine çalışmalarını bırakmamışlardır. Bir çocuk zihinsel yeteneklerini belirlemek için çeşitli tanılamalardan geçirilebilir. Yaşıtlarına göre zekâ seviyesi ileride olan bir çocuk, ileri yıllarda zekâ seviyesi yaşıtları ile aynı hatta aşağı seviyelere düşebilir.

Epigenetik gelişimi çok önemlidir. Örneğin Einstein 20 yaşından sonra alanında çok büyük performans göstermiştir. Öğrenciye toplum veya arkadaşları içinde üstün yeteneklisin demek olumsuz etkileyecektir. Öğrenci etiketlenmiş olacaktır. Bu durumda öğrenciden sürekli imkânsız şeyler beklenecektir. Ve sonra öğrencide ruhsal sorunlar başlayacaktır.

Bir ülkenin değerleri olan bu çocuklarımızın yeteneklerini en iyi şekilde
geliştirmek için çok çalışacağız. Bu çocuklar ileride yabancı ülkelere gitmiş olsalar da topraklarına, halkına faydalı olmalıdırlar. Üstün yetenekli insanımızın büyük çoğunluğu yurt dışındadır. Bunun için değerler eğitimi verilmeli ve herkes sahip çıkmalıdır.


Üstün ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Nelerdir?
• Zihinsel ve fiziksel olarak yüksek enerji düzeyine sahiptirler.
• Hızlı öğrenirler, üstün kavrama, akılda tutma özellikleri vardır.
• Geni' hayal ve imgeleme güçleri vardır.
• Gözlem güçleri kuvvetlidir.
• Keşfetmek, bulmak isterler.
• Sürekli gelişme isteği içindedirler ve sürekli sorgularlar.
• Bellekleri (hafızaları ) güçlüdür.
• Analiz, sentez yetileri gelişmiştir.
• Entelektüel meraka sahiptirler.
• Lider özellikleri sergilerler.
• Çevreleriyle iyi ilişkiler kurarlar.
• Sorun çözmekten, güçlüklerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar.
• Mizah duygular güçlüdür.
• Ayrıntılara dikkat ederler.
• Sözcük hazineleri zengindir, doğru, hızlı ve akıcı konuşurlar.
• Uzun süre bir konu üstüne odaklanabilirlerse de tekdüzelikten hoşlanmazlar.

 

 

 
     
Bir söz: Bir adamın büyüklüğü, düşüncelerinin gücünde yatar. Pascal
 
 
  Eğitim için...
  Biliyor musunuz?
  Robot Kulübü
  Rehberlik
  Zeka Oyunları
  Üstün Yetenek
  Anasınıfı
  Sınıf Öğretmenliği
  Sunu-Slayt
  İcatlar
  Bilgi Yarışması
  Notlar
  Bilimsel Bilgiler
  IQ ve Test
  Akıl Küpü
  En-Ver
  Kalemimden
  Bilim İnsanları
  Gülmece
  Göz Yanılmaları
  Ana Sınıfı
  Bilge Sözleri
  Temel :)
  Sağlık Olsun
  İdeal kilo?
  Astronomi
  Bilim Tarihi
  Eğitim Kitapları
  Makaleler
  Teknoloji-Tasarım
  Rehberlik
  100 Temel Eser
  Periyodik Tablo