|Ana Sayfa|   www.fencebilim.com                   Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat

Cıva katı olması gerekirken neden sıvıdır?  
Acaba civanın sıvı olmasının nedeni nedir?

Civa periyodik tablonun tek sıvı elementi olmasa da (Br2 da sıvıdır ama bromun element halinde değil de di atomik molekül halde olması ayrı bir konu), tek sıvı metalidir (oda sıcaklığında). Civanın sıvı olmasının en basit açıklaması, atomlar arasındaki bağın zayıf olmasıdır ama bu da çok yetersizdir ki insanin aklına neden zayıf sorusu gelir ki buda çok makul bir sorudur.
 
 
 

 

 
Öncelikle diğer metallerin neden katı olduğundan bahsetmekte yarar var. Metallerin birçok özelliğinin açıklamakta faydalı olan metal iyon denizinde yüzen serbest elektronlar teorisi oldukça faydalıdır. Şöyle ki, metallerin değerlik elektronları, metaller tarafından ortaklaşa kullanılabilir ve bu bir nevi atomlar arası serbest elektron transferine yol açar. Bu da metallerin ısı ve elektrik iletkenliğini gayet güzel bir şekilde açıklar. Bunun çok da detayına inmeden cıvaya gelecek olursak, cıvanın en dıştaki 6s2 elektronları, "göreceli büzülme" denen bir olayla, atomun merkezine çok daha yakın durmakta ve diğer cıva atomları ile paylaşılmasına engel olmaktadır. Metallerin elektron paylaşamaması da atomlar arası bağı zayıflatmakta bu da atomların daha serbest hareket edebilmesi yani sıvı fazla olması anlamına gelmektedir. Atomlar ya da moleküler arası bağlar ne kadar zayıfsa, o madde o kadar kolay erir ya da kaynar. Bu sefer aynı büzülmenin neden civanın bir üst periyodunda bulunan kadmiyumda görülmediği sorusu akla geliyor. Kadmiyumun, erime noktası da diğer metallere göre oldukça düşük ve yaklaşık 300 °C. Kadmiyumun bir üst periyodundaki bakırın erime noktası ise yaklaşık 400 °C. Bu durumda, atomun büyümesi ile bu büzülmenin arttığı ve onun sıvı olmasını sağlayacak kadar etkili olduğu düşünülebilir.

Civanın bir alt periyodundaki atoma baktığımızda yapay olarak elde edilen 112 atom numaralı, Ununbiyumu görüyoruz ki, radyoaktif olması ve 240 mikrosaniye gibi bir yarılanma süresi olması nedeniyle fiziksel hali ölçülememiştir ama sıvı olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak son yörüngesindeki elektronlar 4s2, 5s2, 6s2 ve 7s2 olan elementlerin, atomlar arası büzülme etkisi nedeniyle zayıf olmakta ve bu etki atom çapı arttıkça artmaktadır. Bu etkinin atom çapı arttıkça artmasının ise nedenini tam olarak bilemiyorum.
 
Türkmen'in de bu konuda şöyle bir cevabı vardı.

Elimde Relativistic Effects in Structural Chemistry (Chemical Reviews, 1988, Vol.88, 563-594) diye görelilik kanununun kimyasal kavramlar-yapılar üzerine etkisini inceleyen bir makale var. Makale derleme (review) bir makale, zaten gayet de uzun, o makalenin sonunda Further Possible examples and Open Problems adli bir bölümde söyle bir paragraf var:

Mercury being a liquid at room temperature, a fact attributed to the relativistic contraction of the filled 6s2 shell, one may ask, why is galium a liquid (Tm= 29.8 °C, despite a high Tb= 671 °C). Perhaps the best answer is that already its crystal structure is very complicated.....

Paragraf böyle devam ediyor ve civa'nin durumuna iki makaleyi referans olarak vermis. Eger biraz daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız

-Pyykkö, P. Adv. Quantum Chem., 1978, 11, 353 -Pitzer, K. S. S. Acc. Chem. Res., 1979, 12, 271
-Pyykkö, P., Desclaux J.P., Acc. Chem. Res, 1979, 12, 276


 
 
 
   
Bir söz: Hiçbir baba, çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi miras bırakmaz. Hadis-i Şerif
 
   
   
Bilimsel Bilgiler
İnsandaki elementler
Kırkayağın kaç ayağı
Baldıran zehri nedir?
Kelebeğin kaç gözü vardır?
Eşeğin mühendislik marifeti.
Nefes almak bir mucizedir!
Esrarengiz yürüyen kayalar!
Köpek balığının faydaları!
Zemzemin müthiş sırrı!
Kayalar içine inşa edilmiş şehir.
Evrenin en soğuk yeri neresidir?
Dayanıklı camın bulunması
Deniz suyu neden tuzludur?
Bebekler neden bal yiyemez.
+4 santigrat derecede su
Arıların petekleri neden altıgendir?
Asit yağmurlarının ana maddesi
Cıva neden sıvıdır?
Dahilerden dahi saçmalamalar!
Evde nasıl yapıştırıcı yapılır?
'Dingonun Ahırı' ne demektir?