Bir insan her şeyi bilemez. (Horatius)  

  |Ana Sayfa|   www.fencebilim.com                        Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat

 
 

Proje Basamakları

 

Proje, öğrencinin ilgisini çeken, daha çok anlatılan dersle ilgili yapılabilecek özelliğe sahip, merak uyandıran bir konu veya problemin seçilmesiyle başlar. Öğrenci ilgi duyduğu proje konusunun yürütülmesinde takip edeceği adımları içeren bir çalışma planı hazırlar ve öğretmenine sunar. Projesi için onay alan öğrenci faaliyetlerine ayrıntılı olarak başlar. Bu süreçte sırasıyla öğrenci aşağıdaki basamakları takip edebilir.

Ancak teknolojik bir araç geliştirilecekse, teknolojik araç geliştirme basamakları takip edilmelidir.

Kaynak tarama
Daha önce yazılmış olan kaynakları veya yapılanları inceler. Buradaki temel amaç, proje ile ilgili bilgi ve kavramları yeterli düzeyde anlamaktır. Eğer problemin amacı teorik bilgi ve çalışma gerektiriyorsa bu bölümde daha önce bu alanda yapılan çalışmalar özetlenip, bu alanda ne yapılıp yapılmadığı derinlemesine irdelenip yazılı hale getirilir.

Amaç ve alt amaçları belirleme
Proje konusunu araştırılabilir bir yapıya kavuşturur. Yani projesinin amaç ve alt amaçlarını yazar.

Yöntem ve tekniği belirleme
Projenin doğasına uygun bir araştırma yöntemi belirler. Örneğin projesi bir deney tasarlayıp yürütmeyi mi, döküman analizini mi yoksa bir anket çalışmasını mı gerektirecek? buna karar vermelidir. Bu süreçte aynı zamanda projesi için gerekli olan verileri ne zaman ve nasıl toplayacağını da belirtmelidir. Gözlem veya deney türü ile birlikte kullanacağı veri toplama araçlarını da belirlemelidir.

Veri toplama
Bu veri toplama araçlarını bilimsel bir yapıya kavuşturur (geçerlik ve güvenirlik kontrolü) ve bunları kullanarak verilerini toplar.

Tablo ve grafik oluşturma
Topladığı verileri belirli tablolara işler veya yazılı döküman haline getirir ve düzenler. Bazen tabloların anlaşılmasını kolaylaştırmak için onları grafiklere de dönüştürebilir.

Sonuçları yorumlama
Grafiklerin veya yazılı dökümanlardaki verilerin ne anlam taşıdığını projesinde belirttiği problemleri de dikkate alarak yorumlar ve buradan bazı sonuçlara varmaya çalışır.

Rapor yazma
Bu süreçte yaptıklarını, çalışma planını da dikkate alarak ayrıntılarıyla anlatan bir rapora dönüştürür. Bununla birlikte proje raporu belirli kriterler dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Sunum hazırlama
Gerekirse öğretmen sonuçlanmış projelerin öğrenciler tarafından sınıfta sunulmasını da isteyebilir. Bir çok okulumuzda projeler yıl sonunda açılan okul sergilerinde ziyaretçilere sunulmaktadır. Bu durumda, rapor poster haline dönüştürülmelidir. Standart bir değerlendirme formu ile projeler değerlendirilmeli ve başarılı projeler mutlaka ödüllendirilmelidir.

Etiketler: Fen proje, Fizik proje, Kimya proje, Fen ve Teknoloji proje, Biyoloji proje,Teknoloji ve Tasarım proje
 

   
 

       Bir söz: Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki cemiyetin üstüne çıkalım. N. F. Kısakürek

 

   Kategoriler
   Proje nedir?  
  Proje basamakları
  Proje tabanlı öğrenme   
   Proje hazırlama kılavuzu
   Proje hazırlarken
   Proje rehberi lise
   Proje rehberi ortaokul
   Proje nedir? (MEB)
   Proje örnekleri
   Proje siteleri
   Proje yarışmaları