Fizik

     Derdim yüreğimde eller ne bilsin. (Aşık Veysel)

 |Ana Sayfa|    

  Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
Konulara Göre YGS-LYS Fizik Testleri  (Sorular Hidayet TERECİ tarafından hazırlanmıştır.)
- Akışkanlarda Kaldırma Kuvveti

        
S.1)
Sürtünmesiz yatay bir düzlemde duran K cismini, ok yönünde hareket ettiren şekildeki F1, F2 kuvvetleri t sürede W işini yapıyor.

Buna göre, hareket yönü aynı kalmak koşuluyla,

I. F1 in büyüklüğünü artırma

II. F2 nin büyüklüğünü azaltma

III. K nin kütlesini azaltma

işlemlerinden hangisi yapılırsa, aynı t sürede yapılan W işi artar?
 

A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ya da II      E) I ya da III
 

 
Konu: Denge  / Bu soru Hidayet TERECİ tarafından üretilmiştir.
       
S.2)
Bir kap içine üç özdeş ve türdeş küre şekildeki gibi dengede durmaktadır. Kürenin ağırlığı 100 Newton olduğuna göre N1 noktasında kabın küreye uyguladığı tepki kuvveti kaç newton'dur?

 

A) 100

B)200

C) 100

D) 150

E) 75

 

 

 Konu: Birimler

 S.3) Aşağıdaki oranlardan hangisi ivmeyi verir?

   A) kütle/hacim         B) kütle/alan            C) hacim/alan 
   D) kuvvet/alan         E) kuvvet/kütle
 

 Konu: Bağıl Hareket

        
 S.4)
İki uçak, aralarındaki uzaklık d iken, yere göre 2v ve 3v büyüklüğünde sabit hızlarla, paralel doğrular boyunca birbirine doğru uçarak karşılaşıyor. Karşılaşma süresi, uçakların hareket doğrultusuna paralel ve yere göre v büyüklüğünde sabit hızla rüzgâr esiyorken t1 , hiç rüzgâr esmiyorken de t2 oluyor.
Buna göre, t1/t2 oranı kaçtır?
 

     A) 1/2          B) 1         C) 5/4          D) 5/3         E) 5/2
 
 Konu: Genleşme / Bu soru Hidayet TERECİ tarafından üretilmiştir.
      
 S.5)
Aynı ortamdaki özdeş kaplarda eşit seviyede farklı sıcaklıklarda buz ve su bulunmaktadır. Kaplardaki maddelerin sıcaklığı 20 0C olduğunda kaplardaki sıvı seviyeleri nasıl olabilir?
 

A) h1=h2=h3

B) h1 = h2 > h3

C) h3 > h1 > h2

D) h1 > h3 > h2

E) h2 > h3 > h1  


   
Konu: Girişim (LYS) / Bu soru Hidayet TERECİ tarafından üretilmiştir.

S.6) Karanlık odada yapılan bir Young deneyinde (çift yarıkta girişim) kullanılan ışık kaynağı, yalnız tek dalga boylu mavi ile tek dalga boylu yeşil renklerin karışımından oluşan ışık yayıyor.  Bu deneyde kullanılan beyaz perdeüzerinde girişim olayı sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
 

A) Mavi aydınlık saçak           B) Yeşil aydınlık saçak                              
C) Beyaz aydınlık saçak         D) Cyan aydınlık saçak          E) Karanlık saçak
 
 

Yasal Uyarı: www.fencebilim.com sitesinde Hidayet TERECİ tarafından üretilen soruların her hakkı Hidayet Tereci'ye aittir. Sorular kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin veya soru resimleri aynen veya kısmen değiştirilerek herhangi bir yerde yayımlanamaz, çoğaltılmaz.

 

İleri >>>

 
Çözüm 1: Cisim F2  yönünde gittiği için F2,   F1 kuvvetinden büyüktür. Net kuvvet F2-F1 olur. I ve II seçenekler net kuvveti azaltır. Bu yüzden cisim t süresince daha az yol alır. Bu durumda iş (W) azalır. (iş=kuvvet x yol)
Cismin kütlesi azaltılırsa, Kuvvet= kütle x ivme ifadesine göre cismin ivmesi artar, dolayısı ile hız değişimi daha fazla olur. Bu sebeple t sürede daha fazla yol alır. İş artar.

Cevap C)  Yalnız III
 
Çözüm 2: N1 ve N2 deki tepki kuvvetleri eşittir. Denge prensibinde aşağıya çeken kuvvetler, yukarıya çeken kuvvetler eşit olduğundan;
N1 + N2 = G1 + G2 + G  ise
N1 + N2 = 100 N + 100 N + 100 N
N1 = 150 Newton olur.
Cevap D)  150 N
 
Çözüm 3: Dinamik hareket yasalarının ikincisinde bir cisme net bir kuvvet etki ediyorsa  cisim ivmeli hareket yapar. Kuvvet (F) = Kütle (m) x İvme (a)
formülü ile ifade edilir. Bu ifadede ivme=kuvvet/kütle olur. İvme birimi ise newton/kg dır.
Newton birimi kg x metre/saniye kare ise,
İvme biriminin diğer ifade edilişi metre/saniye kare  dir.

Cevap E) 
kuvvet/kütle
 
Çözüm 4: V hızı ile rüzgar estiğinde uçağın birinin hızı V kadar artarken diğerinin hızı V kadar azalır. İki uçakta toplam hız artışı sıfır olur.
O halde rüzgar eserken veya esmiyorken iki uçağın karşılaşma süreleri aynı olur.
t1=t2
Cevap B)  1
 
Çözüm 5: h1 deki kapta sıcaklık artınca buz erir ve su seviyesi azalır. h2 deki suyun sıcaklık artışı h3 e göre daha fazla olduğu için genleşme miktarı daha fazla olur. O halde son durumda  h2 seviyesi h1 ve h3 ten kesinlikle daha fazla olur. h1 ve h3 seviyeleri hakkında kesin bir şey söylenemez. Bu durumu sadece E seçeneği sağlar.
Cevap E)
h2 > h3 > h1
 
Çözüm 6: Yeşil ve mavi renklerin birleşimi cyandır. Bu yüzden beyaz perdede beyaz renkli aydınlık saçak oluşmaz.
Cevap C) Beyaz aydınlık saçak
 

İleri >>>