EQ Nedir?
  |Ana Sayfa|   www.fencebilim.com                          Bilimsel Haberler - Egitim - Teknoloji -  Bulus  - Fizik - Kimya - Biyoloji - icat - Sanat
  EQ Nedir?
 

Duygusal zekâ veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ'nın tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zekâ ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler. Zihinsel yeteneklerin ölçümünde (IQ), bilgi ve zeka arasındaki fark oldukça açıktır. Psikolojik araştırmaların ışığında zeka seviyesi ölçümü veya IQ testleri, zihinsel biliş kapasitesinin değerlendirilmesinde güvenilir bir ölçüttür ve zaman içinde sabit kalır.

Duygusal zekâ veya EQ'nun ölçümünde ise duygusal bilgi veya tecrübe ile zekâ arasındaki fark oldukça belirsizdir. Bu nedenlerle güncel EQ tanımlamaları uzmanların aralarında uzlaşamadıkları bir konudur. Bazı uzmanlar (Bradberry ve Greaves 2005) EQ'nun değişken, zamanla kazanılabilen ve artabilen bir yeti olduğunu iddia ederlerken; diğerleri (örneğin Mayer) EQ'nun sabit olduğunu ve artırılamayacağını öne sürmektedirler.

 
 

 

 
 

Kişilerin duygusal zekası olarak da tanımlanır. Sözel konularda, toplumsal ilişkilerde daha başarılı olurlar. EQ su yüksek olan kişilerin beyinin sağ labunu, sol lobuna göre daha fazla kullandığı kabul edilir. Kişilerin çevre ile iletişimini sağlamasındaki başarı seviyesi EQ’ düzeyi ile ilişkilidir. Kişi veya toplumla olan ilişkimizi düzenlemekte bu zeka türünü kullanabiliriz. Bu yüzden EQ seviyemizi (duygusal zeka) IQ ya göre daha fazla arttırabilmek imkanımız var. Çocuklukta çevresindekilerle konuşmayan, ileride çevresi çok iyi ilişkiler kurabilen bir çok kişi olmuştur. Şekspir gibi gençlik yıllarında kekemelik sebebiyle iyi konuşamayan, sonra yıllarda çabalayıp kalabalıklara hitap edebilen iyi bir hatip dönüşümü çarpıcı örnektir. Bu gibi örnekler EQ nun daha hızlı ve rahat geliştiğini gösterebiliyor.

Duygusal zeka kavramı, 1995 yılında psikolog Daniel Goleman tarafından yayınlanan ve en çok satanlar listesinde yer alan “Duygusal Zeka” adlı kitap ile popüler bir kavram haline gelmiştir (Staff, 2001: 1). Goleman (1995)’a göre duygusal zeka, azim, sebat, kendi kendini harekete geçirebilmeyi kapsayan, diğerlerinin ne hissettiğini anlayabilme ve dürtülere hakim olabilmeyi sağlayan temel yaşam becerisidir.

Kaynaklar:
Wikipedia (Özgür Ansiklopedi)
STAFF, Glef (2001), “Emotional İntelligence: The “Missing Piece”
GOLEMAN, Daniel (1995), Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir?, (Çev. Banu Seçkin
Yüksel, 2005), 29. Bası, İstanbul: Varlık Yayınları.